Titlu anunț Program operațional Data publicării
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 29 februarie 2020 POIM 13.03.2020
isConsultare publică: Ghidul solicitantului aferent Axei prioritare 7 - Creşterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate POIM 13.03.2020
isAM POCU publica Corrigendum nr. 4 la Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” (SOLIDAR) POCU 13.03.2020
isConsultare publică, POIM: Ghidul pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare în orașe POIM 13.03.2020
isPOCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 13.03.2020
isInstructiune nr.4/12.03.2020 privind stabilirea unor masuri referitoare la implementarea proiectelor finantate prin POCU 2014-2020 POCU 12.03.2020
isAM POCU: Măsuri pentru continuarea implementării proiectelor POCU 12.03.2020
isAM POCU: solicitări de clarificare privind proiectele depuse în cadrul apelului „Romania profesională – Întreprinderi competitive” POCU 12.03.2020
isLista plăților POCU – actualizare 9 martie 2020 POCU 10.03.2020
isAM POCU actualizează ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân – etapa II” POCU 05.03.2020
isAM POCU actualizează ghidul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” POCU 05.03.2020
isPOCU: A fost actualizat ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce a cancerului de col uterin – etapa II” POCU 04.03.2020
isPOCU: Apelul „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural” POCU 03.03.2020
isConsultare publică, POAD: Ghidul „Acordarea de trusouri pentru nou-născuți” POAD 03.03.2020
isAnunț procedură evaluare strategică de mediu POIM 2014-2020 - 15 zile POIM 28.02.2020
isAnunţ privind consultarea publică referitoare la GS CS „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității şi refacerea ecosistemelor degradate” - POIM POIM 27.02.2020
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților” POCU 26.02.2020
isAM POCU publică un corrigendum la ghidul solicitantului „Stagii de practică pentru elevi” POCU 26.02.2020
isSolicitare clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară pentru apelul „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 26.02.2020
isSolicitare clarificări pentru etapa de verificare tehnică și financiară pentru apelul „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 26.02.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !