Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCA publică Corrigendum-ul nr. 1 la Ghidul solicitantului aferent cererii de proiecte nr. IP 8/2017 (MySMIS:POCA/129/1/1) POCA 30.05.2017
isCalendar estimativ privind procesul de evaluare şi selecţie pentru cererile de finanţare depuse în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020 POCU 30.05.2017
isConsultare Publică POCU GS: ”România profesională – Întreprinderi competitive” și ”România profesională – Resurse umane competitive” POCU 26.05.2017
isAM POCU anunță rezultatul procesului de soluționare a contestațiilor pentru apelurile de proiecte POCU/18/4/4.1 și POCU/20/4/4.2 POCU 24.05.2017
isPOR - Ghidul solicitantului 8.2.B - Unități de primiri urgențe - în consultare publică POR 22.05.2017
isAutoritatea de Management POIM publică instrucțiunea de modificare și completare a Instrucțiunii nr. 1/26.10.2016 POIM 15.05.2017
isConsultare publică POCU: GS pentru organizarea de programe de depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al tuberculozei POCU 15.05.2017
isAutoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman prelungește termenele de depunere pentru apelurile POCU aferente OS 5.1 POCU 12.05.2017
isLista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în cadrul apelurilor POCU/18/4/4.1 și POCU/20/4/4.2 POCU 12.05.2017
isListele parțiale (cu excepția cererilor de finanțare aflate în etapa de contestații pe faza A-conformitate administrativă și eligibilitate) ale cererilor de finanțare aprobate, respectiv respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/85/5/1/ POCU 09.05.2017
isLista cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/86/5/1/ POCU 09.05.2017
isPOCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice AXA PRIORITARĂ 7 ASISTENȚĂ TEHNICĂ POCU 2014-2020 și apelul de proiecte de tip non-competitiv, fără termen limită de depunere POCU 05.05.2017
isLista rezultatelor contestațiilor dupa faza CAE Apel de proiecte POCU/19/4/1/ Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiune dezvoltată POCU 04.05.2017
isLista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană- Diaspora Start Up POCU 02.05.2017
isLista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/75/4/16 "SOLIDAR" POCU 28.04.2017
isLansarea concursului „PROIECTE DE 10 LA 10 ANI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ” Toate programele 28.04.2017
isAnunț privind solicitările de clarificări pentru proiectele aferente POCU/18/4/4.1, POCU/20/4/4.2, POCU/85/5/1 și POCU/86/5/1 POCU 14.04.2017
isModificarea Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 POR 14.04.2017
isCalendar estimativ evaluare cereri de finanțare depuse în 2016 POCU 14.04.2017
isConsultare publică FEAD POAD 13.04.2017

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !