Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POC anunță noul termen limită pentru depunerea proiectelor din cadrul apelului 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice POC 21.01.2019
isAM POCU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale–Servicii sociale pentru victimele violenței domestice–Regiuni mai puțin dezvoltate POCU 21.01.2019
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Axa 7. Asistenţă tehnică” POCU 18.01.2019
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 17.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/400/4/2/ POCU 17.01.2019
isMentenanță aplicații MySMIS2014+/SMIS2014 Toate programele 16.01.2019
isAM POC anunță modificarea ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.1 - Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, secțiunea F POC 16.01.2019
isAnunţ privind publicarea Ordinului privind modificarea și completarea Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Apelul de proiecte dedicat acțiunii de Refacere a ecosistemelor degradate aferent Axei prioritare 4 - Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminare a siturilor poluate istoric, Obiectiv Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate” POIM 15.01.2019
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 15.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/467/4/4/ POCU 15.01.2019
isAM POCU publică “Lista intermediară nr. 5 a proiectelor respinse in etapa de verificare a conformității administrative si eligibilității” aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ POCU 15.01.2019
isAM POC anunţă modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.2.1 - Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere POC 15.01.2019
isActualizare ghiduri ale solicitantului POIM 15.01.2019
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice” POCU 14.01.2019
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 14.01.2019
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/Operațiune compozită OS. 6.13 Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat POCU 11.01.2019
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/379/6/21/ Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 - Bursa Student Antreprenor. POCU 11.01.2019
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 11.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1 POCU 11.01.2019
isAM POC anunță amânarea datei de lansare a apelului de aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. POC 10.01.2019
isMentenanță sistem informatic MySMIS Toate programele 10.01.2019
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Inovare prin formare ” POCU 10.01.2019
isAM POC anunță modificarea unor prevederi din Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. POC 08.01.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !