Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior”, AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8. POCU 31.08.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6 POCU 31.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/18/4/1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate (O.S. 4.1) POCU 30.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/20/4/2 „ Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (O.S. 4.2)” POCU 30.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7 „Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - Diaspora Start Up” POCU 30.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelurile de proiecte POCU/134/5/1 și POCU/137/5/1 „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC” POCU 30.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/138/4/1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate (O.S. 4.1)” POCU 30.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/254/6/20/ „Curriculum Național pentru Învățământul Primar și Gimnazial” POCU 30.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/140/4/2 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate (O.S. 4.2)” POCU 30.08.2018
isAM POCU lansează apelul non-competitiv ”BURSA PROFESIONALĂ” POCU 29.08.2018
isAM POC publică observațiile din consultare publică pentru Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA POC 28.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Stagii de practică elevi și studenți în sectorul agroalimentar, industrie și servicii” POCU 24.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente” POCU 24.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelurile de proiecte „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii II - Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 24.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 24.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 24.08.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/135/2/3 POCU 23.08.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/256/3/7 „România Start Up Nation” POCU 23.08.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/299/3/14 POCU 23.08.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 POCU 23.08.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !