Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU lansează Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „România profesională - Întreprinderi competitive” POCU 26.06.2018
isAM POCU: lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/258/4/9 POCU 26.06.2018
isAM POCU: lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/295/3/8 - România profesională – Întreprinderi competitive POCU 25.06.2018
isAM POIM lansează apelul pentru consolidarea capacităţii de reacţie în caz de dezastre POIM 25.06.2018
isAM POIM publică Ghid de aplicare a Contractului Național de Proiectare Execuție și Ghid de aplicare a Contractului Național de Antrepriză POIM 25.06.2018
isAM POIM reamintește: data limită de transmitere a cererilor de finanțare pentru apelul POIM/178/4/1 este 30.06.2018 POIM 22.06.2018
isAM POAT anunță modificarea Ghidului Solicitantului - condiții specifice POAT 19.06.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/320/6/21 „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” POCU 18.06.2018
isAM POCU deschide apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 15.06.2018
isAM POIM: clarificare metodologie evaluare cereri de finanțare depuse pentru activități de tip B în cadrul AP 4/OS 4.1 POIM 12.06.2018
isAM POAD publică ghidul solicitantului “Acordarea de pachete cu ajutoare alimentare și produse de igienă POAD POAD 12.06.2018
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)" POCU 06.06.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Consolidarea reţelei publice de asistenţă socială comunitară” AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6 POCU 05.06.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Programul naţional de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii - «Bani de liceu»ʺ AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3 POCU 05.06.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Organizarea de programe regionale de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C – etapa II” AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9 POCU 31.05.2018
isAM POCU lansează apelul ”Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360º) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 31.05.2018
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/298/3/14/ POCU 29.05.2018
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/299/3/14/ POCU 29.05.2018
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Servicii comunitare integrate” POCU 25.05.2018
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Acţiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel 2 POC 25.05.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !