Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU anunță modificarea Ghidului Solicitantului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate” POCU 10.10.2018
isAM POCU lansează apelul competitiv de proiecte „Inovare prin formare” POCU 10.10.2018
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/454/6/11/ „Bursa profesională” POCU 10.10.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare POCU/410/3/14/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural din teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 10.10.2018
isAM POCU anunță modificarea Ghidului Solicitantului „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” POCU 10.10.2018
isAM POCU anunță modificarea Ghidului Solicitantului „Bunicii comunității - Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice” POCU 10.10.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural - Regiunea dezvoltată” POCU 10.10.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Stagii de practică pentru elevi” POCU 04.10.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Integrarea şi corelarea bazelor de date din domeniul asistenţei sociale şi crearea sistemului e-asistenţă socială” POCU 03.10.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „POCU/447/6/3/Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevi […]” POCU 02.10.2018
isAM POC anunță modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 - Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet POC 02.10.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „POCU/320/6/21/Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității” POCU 02.10.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare POCU/380/6/13 „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat” POCU 28.09.2018
isAM POCU lansează apelul „Tratamentul precoce al persoanelor infectate cu HIV/SIDA” POCU 28.09.2018
isAM POCU lansează apelul „Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem fundamentate pentru creșterea calității în învățământul superior” POCU 28.09.2018
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” POCU 28.09.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Tratamentul precoce al persoanelor bolnave de tuberculoză, inclusiv tuberculoză latentă” POCU 28.09.2018
isAM POC anunță lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-SĂNĂTATE POC 28.09.2018
isAM POCU publică un corrigendum (nr. 5) la Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020 POCU 28.09.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” POCU 28.09.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !