Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU: cereri de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/295/3/8 - România profesională – Întreprinderi competitive POCU 24.05.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/284/1/3 „Viitor pentru tinerii NEETs I” POCU 22.05.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS - „Pentru o inimă sănătoasă - Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” (AP4/PI 9.iv/OS 4.9). POCU 18.05.2018
isAM POIM anunță lansarea unei campanii de informare pentru a sprijini accesul la finanțare prin fonduri europene pentru sectorul energie POIM 17.05.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/308/4/9/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii POCU 15.05.2018
isLista intermediară a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/308/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii POCU 11.05.2018
isAM POC anunță lansarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 1.1.2 POC 11.05.2018
isAutoritatea de Management POIM publică Nota privind pragul de supracontractare pentru proiectele finanțate din apelul POIM /178/4/1/ POIM 10.05.2018
isAM POIM publică spre consultare Ghidul solicitantului Consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre POIM 09.05.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/298/3/1/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată” POCU 08.05.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/299/3/1/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai dezvoltată” POCU 08.05.2018
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Acțiunea 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice POC 07.05.2018
isAM POCU anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului ”Inovare prin formare” (AP3/PI 10iii/OS 3.12) POCU 02.05.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/295/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive” POCU 27.04.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/308/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii. POCU 27.04.2018
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice. POC 27.04.2018
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD- Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare POC 26.04.2018
isAutoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU 298, POCU 299 POCU 24.04.2018
isAM POAT a lansat apelul de proiecte pentru Axa Prioritară nr. 3 - Creșterea eficienței resurselor umane POAT 23.04.2018
isAM POCU lansează ghidul solicitantului „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență” POCU 23.04.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !