Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU publică în consultare GS CS „Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” POCU 24.09.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane cu dizabilități” POCU 24.09.2018
isAM POCU publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Bursa profesională” POCU 20.09.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Îmbunatățirea nivelului de cunoștințe, competențe, aptitudini pentru angajați” POCU 18.09.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelurile de proiecte „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” POCU 17.09.2018
isAM POCU lansează apelurile competitive de proiecte „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice” POCU 17.09.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Program național de sprijin pentru victimele violenței domestice” POCU 17.09.2018
isAM POCU lanseaza apelul "Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I" POCU 17.09.2018
isClarificări pentru potențialii aplicanți care doresc să depună proiecte în cadrul apelurilor POCU care finanțează intervenții prin instrumentul ITI Delta Dunării POCU 13.09.2018
isPOCU: metodologia pentru reglementarea modului de diminuare a finanțării nerambursabile în cazul neîndeplinirii țintelor indicatorilor de program în cadrul proiectelor POCU 11.09.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Școală pentru toți” POCU 11.09.2018
isAM POCU: corrigendum la ghidul solicitantului „Programul național de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii” POCU 10.09.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate” POCU 10.09.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC – Regiune mai puțin dezvoltată” POCU 07.09.2018
isAM POC anunță lansarea apelului de aferent Acțiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECȚIUNEA E-GUVERNARE ȘI OPEN DATA. POC 05.09.2018
isAM POCU publică Ghidul practic pentru colectarea și raportarea indicatorilor POCU POCU 05.09.2018
isAM POCU: corrigendum la ghidul solicitantului „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 31.08.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior”, AP 6/ PI 10.ii/ OS 6.8. POCU 31.08.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Consolidarea rețelei publice de asistență socială comunitară”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.6 POCU 31.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/18/4/1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360 grade) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate (O.S. 4.1) POCU 30.08.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !