Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAutoritatea de Management POIM publică Nota privind pragul de supracontractare pentru proiectele finanțate din apelul POIM /178/4/1/ POIM 10.05.2018
isAM POIM publică spre consultare Ghidul solicitantului Consolidarea capacității de reacție în caz de dezastre POIM 09.05.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/298/3/1/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată” POCU 08.05.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/299/3/1/ „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai dezvoltată” POCU 08.05.2018
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Acțiunea 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice POC 07.05.2018
isAM POCU anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului ”Inovare prin formare” (AP3/PI 10iii/OS 3.12) POCU 02.05.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/295/3/8 „România profesională – Întreprinderi competitive” POCU 27.04.2018
isAM POCU transmite solicitări de clarificări pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/308/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii. POCU 27.04.2018
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.1. Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – Secțiunea Cloud computing guvernamental și rețelele sociale în instituțiile publice. POC 27.04.2018
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD- Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare POC 26.04.2018
isAutoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică listele cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU 298, POCU 299 POCU 24.04.2018
isAM POAT a lansat apelul de proiecte pentru Axa Prioritară nr. 3 - Creșterea eficienței resurselor umane POAT 23.04.2018
isAM POCU lansează ghidul solicitantului „Bursa student antreprenor - măsură activă pentru cresterea participarii studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență” POCU 23.04.2018
isAM POCU lansează ghidul solicitantului „Sprijin pentru doctoranzi și cercetători post-doctorat” POCU 23.04.2018
isAM POCU lansează ghidul solicitantului „SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ LA NIVELUL ORAȘELOR CU PESTE 20.000 LOCUITORI” – Etapa a III-a mecanismului DLRC POCU 23.04.2018
isPOCU/298/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai puțin dezvoltată”: solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectelor POCU 10.04.2018
isPOCU/299/3/1/Operațiunea compozită 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 și 3.6 „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive, persoanelor de etnie romă, persoanelor din mediul rural – Regiune mai dezvoltată”: solicitări de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii proiectelor POCU 10.04.2018
isLista cererilor de finanțare respinse în etapa CAE pentru apelul POCU/295/3/8 „România profesională - Întreprinderi competitive” POCU 05.04.2018
isAM POIM publică spre consultare Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru refacerea ecosistemelor degradate POIM 03.04.2018
isAM POCU relansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.1 POCU 03.04.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !