Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelurile de proiecte „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii II - Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 24.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 24.08.2018
isAM POCU: cereri de finanţare aprobate pentru apelul de proiecte „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural - Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 24.08.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/135/2/3 POCU 23.08.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/256/3/7 „România Start Up Nation” POCU 23.08.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/299/3/14 POCU 23.08.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 POCU 23.08.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Servicii sociale pentru victimele violenței domestice”, AP 4/ PI 9.ii/ OS 4.4 (apel competitiv) POCU 23.08.2018
isAM POCU publică în consultare GS CS „Instrumente pentru stabilirea deciziilor de sistem fundamentate pentru creșterea calității în învățământul superior” AP 6/ PI 10.ii./ OS 6.8. (apel non-competitiv) POCU 23.08.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” AP 4/PI 9.v/OS 4.16 POCU 23.08.2018
isAM POC anunţă modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.3 POC 23.08.2018
isAM POAT 2014-2020 lansează o nouă versiune a GS CS de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 POAT 23.08.2018
isAM POC anunţă modificarea schemei de ajutor de stat pentru îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă (NGA) şi a accesului la internet şi a Ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.1.1 POC 21.08.2018
isAM POC anunță aprobarea Ghidului Solicitantului pentru Proiecte de infrastructuri de cercetare pentru instituții publice de CD/universități, Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri de CD - Axa prioritara 1 POC POC 14.08.2018
isAM POCU lansează apelul „Programul naţional de sprijin pentru diminuarea părăsirii timpurii a școlii” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.3 POCU 09.08.2018
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Educație de calitate în creșe la nivel național” AP 6/ PI 10.i/ OS 6.2&6.6 POCU 08.08.2018
isAM POCU publică în consultare ghidul „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”, AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9 POCU 07.08.2018
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/320/6/21 POCU 03.08.2018
isAM POCU 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate, în etapa de ETF pentru apelul POCU/390/5/1/ Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) POCU 03.08.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară pentru apelul POCU/393/5/1 POCU 03.08.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !