Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAnunț de consultare a pieței în vederea implementării ISO 27001/2:2013 la nivelul SC SMIS Toate programele 18.01.2018
isConsultare publică privind fondurile UE pentru coeziune Toate programele 12.01.2018
is15 ianuarie 2018 - termen estimat pentru finalizarea contractării proiectelor POCU 82/3/7 POCU 05.01.2018
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a GS Acțiunea: 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secţiunea E-educaţie POC 29.12.2017
isAM POCU lansează GS - ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” POCU 29.12.2017
isAM POCU lansează GS CS -”MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂȚII” POCU 29.12.2017
isRezultatul procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane POCU 28.12.2017
isRezultatul procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane POR 28.12.2017
isAM POCU va emite în ianuarie 2018 Corigendumul nr.4 la orientările generale POCU 28.12.2017
isS-a publicat lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/3/8/227 „România profesională - Resurse umane competitive” POCU 28.12.2017
isAM POCU lansează GS CS de accesare a fondurilor - MĂSURI DE EDUCAŢIE DE A DOUA ŞANSĂ PENTRU TINERII NEETS - AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1 POCU 28.12.2017
isAM POCU lansează GS CS - ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C- etapa I” POCU 28.12.2017
isPOC: Ghid în consultare publică aferent Axei prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2a, Obiectiv Specific OS 2.1, Acţiunea 2.1.1 POC 22.12.2017
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a GS Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD “Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități” POC 22.12.2017
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a GS Acţiunea 2.3.1- SECȚIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAȚĂ POC 19.12.2017
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/91/4/8 „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din domeniul medical“ POCU 15.12.2017
isAM POCU publică Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Servicii sociale pentru persoanele fără adăpost” AP 4/PI 9.ii/OS 4.4 POCU 15.12.2017
isSituația actualizată a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate ce au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial POIM 15.12.2017
isAM POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specife „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive“ POCU 15.12.2017
isDecizia priovind solutionarea contestatiei nr. 58437/26.10.2017 POIM 13.12.2017

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !