Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOIM publică în consultare versiunea revizuită a proiectului de Ghid al solicitantului aferent Obiectivul Specific 6.4. POIM 07.12.2016
isInstructiunea nr. 13 privind modificarea Instrucţiunii AM nr. 8/14.10.2016 privind utilizarea formularelor de prefinanţare, plată şi rambursare a cheltuielilor POC 07.12.2016
isAnunţ privind suspendarea apelului de proiecte POIM/9/4/1/ Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității și refacerea ecosistemelor degradate aferent OS 4.1. Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate POIM 07.12.2016
isMFE lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului „Măsuri sistemice de creștere a calității învățământului superior” POCU 06.12.2016
isNumăr proiecte depuse Diaspora Start-Up la închiderea apelului POCU 29.11.2016
isPOCU: simplificarea aplicaţiei şi clarificări privind grădiniţele POCU 29.11.2016
isMFE prelungeşte perioada de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii” POCU 29.11.2016
isCorrigendum Profesori motivați POCU 29.11.2016
isMFE aduce completări ”Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” POCU 29.11.2016
isUn nou corrigendum pentru programul Școală pentru toți POCU 28.11.2016
isAM POCU publică numărul de proiecte depuse în cadrul apelurilor închise POCU 25.11.2016
isProgrese în realizarea proiectului DANUBIUS – RI POC 24.11.2016
isMinisterul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Program Capital Uman, publică Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor ”Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi” AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.3 POCU 23.11.2016
isChestionar pentru potențialii beneficiari ai Programului Operaţional Capital Uman POCU 17.11.2016
isLista întrebărilor și răspunsurilor din sistemul de Help-Desk pentru Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale (partea 2) POCU 11.11.2016
isCorrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” POCU 10.11.2016
isCorrigendumul nr. 2 privind modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI ” POCU 10.11.2016
isCorrigendum nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice ” Programul Profesori motivați în școli defavorizate” POCU 10.11.2016
isCorrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „ Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” POCU 09.11.2016
isANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Comunicarea fondurilor ESI în noua perioadă de programare” POAT 08.11.2016

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !