Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU lansează ghidul „Profesionalizarea carierei didactice” POCU 16.11.2020
isPOCU: Solicitări de clarificări pentru proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/827/5/2/ POCU 13.11.2020
isPOCU prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru apelul „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari” până pe 15 ianuarie 2021 POCU 11.11.2020
isAM POAT: Comisia Europeană a rambursat României 168,24 milioane euro din totalul de 186,93 milioane pentru asistență tehnică POAT 11.11.2020
isPOCU: Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 05.11.2020
isPOCU: Solicitări de clarificare în cadrul apelului „Innotech Student” POCU 05.11.2020
isAnunț privind funcționarea SMIS2014+/ MySMIS2014: lucrări de mentenanță în intervalul 4-5 noiembrie 2020 Toate programele 04.11.2020
isPOCU: Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” POCU 03.11.2020
isAM POC anunță deschiderea celui de-al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.3 – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2c, Obiectiv specific OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului”. Codul apelului în aplicația MySMIS va fi POC/882/2/4/. POC 02.11.2020
isPOCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrâns – octombrie 2020 POCU 02.11.2020
isAM POC publică OMF 1223/30.10.2020 pentru modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2, Prioritatea de investiții 2c, Obiectiv specific OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului”. POC 30.10.2020
isAM POCU publică Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și Lista intermediară de rezerve, după etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte pocu/726/6/12 - „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii - regiuni mai putin dezvoltate”. POCU 30.10.2020
isAM POCU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/827/5/2/ Denumire apel proiecte: ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”. POCU 30.10.2020
isPOC: Anunț privind indicatorii în cadrul apelului pentru finanțarea achiziționării tabletelor școlare POC 30.10.2020
isOMFE nr. 1220/ 2020 privind modificarea Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente” POAT 30.10.2020
isPOIM: Ghid pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 101/ 2020 și OUG nr. 88/ 2020 – Sectorul feroviar privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură feroviară POIM 28.10.2020
isInstrucțiunea nr. 33/ 2020 pentru completarea Instrucțiunii nr. 14/ 2018 de modificare și completare a Instrucțiunii nr. 7/ 2017, cu modificările și completările ulterioare. POIM 28.10.2020
isPOCU: Noi simplificări pentru beneficiari POCU 28.10.2020
isAnunt modificare dată lansare apel POC, Axa prioritară 2, Acțiunea 2.3.3 - SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE POC 23.10.2020
isPOCU lansează în consultare publică ghidul „Mecanism de susţinere a cercetătorilor români care au obţinut Certificate de excelenţă” POCU 22.10.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !