Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU publică listele cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/138/4/1, POCU/139/4/1 şi POCU/140/4/2 POCU 26.09.2017
isAM POCU publică lista întrebărilor frecvente OS 3.8 România profesională – Resurse umane competitive POCU 20.09.2017
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/91/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical POCU 20.09.2017
isPOCU lansează Ghidul Solicitantului și deschide apelul de proiecte de tip non-competitiv „CURRICULUM NAȚIONAL PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL” POCU 19.09.2017
isAM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C - etapa I” POCU 18.09.2017
isAM POCU publică, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Organizarea de programe regionale de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C - etapa a II-a” POCU 18.09.2017
isAM POIM publică instrucțiunea privind introducerea în aplicațiile My SMIS/SMIS2014+ a datelor aferente contractelor economice pentru care au fost depuse cereri de rambursare/plată/prefinanțare POIM 13.09.2017
isAM POCU publică în consultare GS CS „Inovare prin formare" POCU 13.09.2017
isAM POCU publică în consultare GS CS Educație de calitate în creșe la nivel national” POCU 11.09.2017
isEvenimentul privind etica și conflictul de interese pentru beneficiarii și potențialii beneficiari POCA POCA 11.09.2017
isA fost revizuit Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 2.1.A ITI – Microîntreprinderi POR 08.09.2017
isAM POCU publică în consultare GS CS „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive„ POCU 08.09.2017
isAM POCU începe transmiterea solicitărilor de clarificări pentru apelul de proiecte POCU/73/6/6/ "Profesori motivați în şcoli defavorizate" POCU 07.09.2017
isAM POCU publică listele intermediare ale cererilor de finanțare aprobate şi respinse în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/74/6/18/ „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” POCU 06.09.2017
isAM POCU începe transmiterea solicitărilor de clarificări pentru POCU/82/3/7 ”Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană – România Start Up Plus” POCU 05.09.2017
isAM POCU publică în consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”România Start Up Nation” POCU 01.09.2017
isAM POCU publică în consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa II” pentru regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest, Nord-Est, Sud-Est POCU 01.09.2017
isAM POCU publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice ”Fii responsabilă de sănătatea ta – sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - etapa I” POCU 01.09.2017
isAnunț AM POCU solicitări de clarificări pentru apelul de proiecte POCU/91/4/8/ - Etapa de evaluare tehnică și financiară POCU 31.08.2017
isMDRAPFE supune consultării publice varianta revizuită a GS CS de accesare a fondurilor europene din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 POAT 28.08.2017

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !