Titlu anunț Program operațional Data publicării
isNumăr proiecte depuse Diaspora Start-Up la închiderea apelului POCU 29.11.2016
isCorrigendum Profesori motivați POCU 29.11.2016
isMFE aduce completări ”Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” POCU 29.11.2016
isUn nou corrigendum pentru programul Școală pentru toți POCU 28.11.2016
isAM POCU publică numărul de proiecte depuse în cadrul apelurilor închise POCU 25.11.2016
isProgrese în realizarea proiectului DANUBIUS – RI POC 24.11.2016
isMinisterul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Program Capital Uman, publică Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor ”Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi” AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.3 POCU 23.11.2016
isChestionar pentru potențialii beneficiari ai Programului Operaţional Capital Uman POCU 17.11.2016
isLista întrebărilor și răspunsurilor din sistemul de Help-Desk pentru Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale (partea 2) POCU 11.11.2016
isCorrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” POCU 10.11.2016
isCorrigendumul nr. 2 privind modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI ” POCU 10.11.2016
isCorrigendum nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice ” Programul Profesori motivați în școli defavorizate” POCU 10.11.2016
isCorrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „ Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” POCU 09.11.2016
isANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Comunicarea fondurilor ESI în noua perioadă de programare” POAT 08.11.2016
isAnunţ de începere proiect - „Sprijin pentru înregistrarea la OSIM a unor elemente de individualizare pentru ghidurile solicitantului din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020” POCU 08.11.2016
isMinisterul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Asistenţă Tehnică, supune consultării publice varianta revizuită a Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. POAT 04.11.2016
isLista întrebărilor și răspunsurilor din sistemul de Help-Desk pentru Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale (partea 1) POCU 03.11.2016
isInstrucţiunea 88604/03.11.2016 privind facturarea separată a sumelor aferente actelor adiţionale la contractele de achiziţie publică POC 03.11.2016
isLista actualizată de răspunsuri la întrebările frecvente pentru apelurile de proiecte „Școală pentru toți” și „Profesori motivați pentru școli dezavantajate” POCU 03.11.2016
isAnunţ dezbatere publică a proiectului de modificare a HG1405/2010 Toate programele 01.11.2016

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !