Titlu anunț Program operațional Data publicării
isRemediere sistem help-desk Toate programele 27.10.2016
isReuniune a Grupului Tehnic de Lucru NEETs la sediul MFE POCU 27.10.2016
isCorrigendum nr. 1 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start-Up Plus” POCU 21.10.2016
isCorrigendum nr. 2 la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „România Start-Up Plus” POCU 21.10.2016
isChestionar beneficiari Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul Major de Intervenţie 3.2 POCU 20.10.2016
isPOC: Instrucţiunea nr.8/14.10.2016 privind utilizarea formularelor de prefinanţare, plată şi rambursare a cheltuielilor POC 14.10.2016
isPOCU 2014-2020: Sesiuni regionale de informare referitoare la apelurile de proiecte „Școală pentru toți” şi „Profesori motivați în scoli defavorizate” POCU 13.10.2016
isPOIM: Reuniune de programare destinată potențialilor beneficiari în cadrul apelului de proiecte pentru O.S. 6.2 POIM 27.09.2016
isDeschidere apel de proiecte "România Start-Up Plus" în MySMIS POCU 16.09.2016
isPublicăm metodologia de ierarhizare şi lista unităților școlare (școli și grădinițe) în funcție de nivelul de defavorizare POCU 13.09.2016
isAnunț amânare sesiune de dezbatere publică privind proiectul de ghid pentru A.P. 6, O.S. 6.1 POIM 09.09.2016
isPOC 2014-2020, apel reconstituit pentru păstrarea pistei de audit - Investiții pentru departamentele de CD ale întreprinderilor – Secțiunea A POC 01.09.2016
isPOIM AP.6 OS 6.4: Anunţ pentru companiile care produc sau comercializează tehnologii de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi separat POIM 29.08.2016
isPOC 2014-2020, apel reconstituit pentru păstrarea pistei de audit - Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității cercetare-dezvoltare – Secțiunea E POC 29.08.2016
isPublicăm lista participanaților la dezbaterea publică pe marginea ghidului “Solidar” POCU 22.08.2016
isPOIM publică în consultare versiunea revizuită a proiectului de Ghid al solicitantului aferent Obiectivului Specific 6.1. sectorul producţie POIM 22.08.2016
isAnunţ consultare publică privind Ghidul Solicitantului "Solidar" - O.S.4.16 POCU 18.08.2016
isOrdin privind aprobarea procedurii competitive aplicabilă solicitanţilor/ beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene Toate programele 16.08.2016
isGrupuri Tehnice de Lucru pentru etapa de preconsultare/consultare a ghidurilor solicitantului - condiţii specifice POCU 08.08.2016
isPublicăm lista participanţilor la dezbaterea publică privind ghidurile solicitantului „Şcoală pentru toţi” şi „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” POCU 04.08.2016

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !