Titlu anunț Program operațional Data publicării
isCalendar estimativ evaluare cereri de finanțare depuse în 2016 POCU 14.04.2017
isConsultare publică FEAD POAD 13.04.2017
isAM POAT anunță modificarea a 3 anexe din Ghidul Beneficiarului POAT 13.04.2017
isProiect de Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă și canalizare finanțate din fonduri publice POIM 11.04.2017
isLista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/19/4/4.1- regiune dezvoltată POCU 07.04.2017
isLista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/85/5/1 şi POCU/86/5/1/ POCU 07.04.2017
isAnunț privind solicitările de clarificări pentru proiectele aferente POCU/89/3/7/ Diaspora Start Up POCU 06.04.2017
isConsultare publică pentru versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.1. POCU 31.03.2017
isConsultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.6.1. POCU 31.03.2017
isConsultare publică pentru versiunea revizuită a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.2. POCU 31.03.2017
isConsultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S.4.9. POCU 31.03.2017
isConsultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice aferent O.S. 1.1 şi 1.2 POCU 31.03.2017
isConsultare publică pentru Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice O.S. 2.1 şi 2.2 POCU 31.03.2017
isAM POCU relansează, mâine, în consultare publică, ghidurile solicitantului pentru apelurile privind dezvoltarea locală integrată în comunitățile marginalizate POCU 30.03.2017
isPOIM - Listă participanți înscriși la dezbaterea publică privind Ghidul Solicitantului aferent OS 4.1. POIM 27.03.2017
isAnunţ privind publicarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului pentru Obiectivul Specific 4.1 „Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate” din cadrul POIM POIM 21.03.2017
isListele cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU 4.1 şi 4.2 POCU 21.03.2017
isGhidul Beneficiarului pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014 - 2020 POAT 21.03.2017
isAnunț privind solicitările de clarificări pentru proiectele aferente apelurilor POCU 85/5/1 şi 86/5/1 POCU 07.03.2017
isComisia Europeană a aprobat modificarea Programului Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (POAD) POAD 02.03.2017

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !