Titlu anunț Program operațional Data publicării
isMFE lansează în consultare publică Ghidul Solicitantului „Măsuri sistemice de creștere a calității învățământului superior” POCU 06.12.2016
isPOCU: simplificarea aplicaţiei şi clarificări privind grădiniţele POCU 29.11.2016
isMFE prelungeşte perioada de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii” POCU 29.11.2016
isNumăr proiecte depuse Diaspora Start-Up la închiderea apelului POCU 29.11.2016
isCorrigendum Profesori motivați POCU 29.11.2016
isMFE aduce completări ”Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” POCU 29.11.2016
isUn nou corrigendum pentru programul Școală pentru toți POCU 28.11.2016
isAM POCU publică numărul de proiecte depuse în cadrul apelurilor închise POCU 25.11.2016
isProgrese în realizarea proiectului DANUBIUS – RI POC 24.11.2016
isMinisterul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Program Capital Uman, publică Ghidul Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor ”Înregistrarea la Serviciul Public de Ocupare a tinerilor NEETs inactivi” AP 2/ PI 8.ii/ OS 2.3 POCU 23.11.2016
isChestionar pentru potențialii beneficiari ai Programului Operaţional Capital Uman POCU 17.11.2016
isLista întrebărilor și răspunsurilor din sistemul de Help-Desk pentru Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale (partea 2) POCU 11.11.2016
isCorrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” POCU 10.11.2016
isCorrigendumul nr. 2 privind modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI ” POCU 10.11.2016
isCorrigendum nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice ” Programul Profesori motivați în școli defavorizate” POCU 10.11.2016
isCorrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „ Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” POCU 09.11.2016
isANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Comunicarea fondurilor ESI în noua perioadă de programare” POAT 08.11.2016
isAnunţ de începere proiect - „Sprijin pentru înregistrarea la OSIM a unor elemente de individualizare pentru ghidurile solicitantului din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020” POCU 08.11.2016
isMinisterul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Asistenţă Tehnică, supune consultării publice varianta revizuită a Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. POAT 04.11.2016
isLista întrebărilor și răspunsurilor din sistemul de Help-Desk pentru Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale (partea 1) POCU 03.11.2016

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !