Titlu anunț Program operațional Data publicării
isMFE publică în consultare Ordinul privind aprobarea procedurii competitive aplicabilă achizițiilor efectuate de solicitanți sau beneficiari privați Toate programele 08.07.2016
isPOAD anunţă începerea procesului de transmitere a cutiilor cu ajutoare alimentare către primăriile din toată ţara POAD 30.06.2016
isPOIM publică în consultare versiunea revizuită a proiectelor de Ghiduri ale solicitantului aferente Obiectivului Specific 6.1. sectorul distribuţie, respectiv Obiectivului Specific 6.2. POIM 21.06.2016
isPOIM modifică data depunerii cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte pentru Obiectivul Specific 4.1 POIM 17.06.2016
isANUNŢ POIM 30.05.2016
isPrecizări importante privind Ghidul Orientări Generale și Ghidurile Solicitantului 4.1 și 4.2 POCU POCU 19.05.2016
isPOCU publică Ordinul 714/16.05.2016 privind modificarea ghidurilor POCU 16.05.2016
isTransmiterea întrebărilor adresate AM POCU prin HELPDESK MFE POCU 22.04.2016
is”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” POCU 31.03.2016
isAnunţ dezbatere publică ghid biodiversitate – 31 martie 2016 POIM 30.03.2016
isPOIM publică în consultare versiunea revizuită a proiectului de Ghid al solicitantului aferent Obiectivul Specific 4.1. POIM 22.03.2016
isGhid privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile ESI 2014-2020 Toate programele 14.03.2016
isOrientări privind oportunitățile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 POCU 29.02.2016
isAnunţ privind prelungirea perioadei de înregistrare a propunerilor de proiecte pentru Acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere" POC 28.01.2016
isUPDATE - Anunț privind modalitatea de depunere a Cererilor de rambursare finale POSDRU 15.01.2016
isSondaj privind Programul de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească Toate programele 14.01.2016
isAnunț privind modalitatea de depunere a Cererilor de rambursare finale POSDRU 14.01.2016
isPOSDRU anunţă prelungirea termenului de depunere a cererilor de rambursare finale POSDRU 13.01.2016
isPortofoliu de proiecte POIM la 1 ianuarie 2016 POIM 06.01.2016
isANUNŢ - Întâlnire publică POCU 29.12.2015

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !