Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU lansează competitiv „Viitor Pentru Tinerii NEETs II” POCU 26.11.2020
isPOCU lansează apelul competitiv „Viitor pentru tinerii NEETs II” POCU 26.11.2020
isConsultare publică POCU: GS CS Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății - Economia sănătății și echitatea în accesul la servicii și tehnologii AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.8 POCU 25.11.2020
isPOCU: publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/888/3/13/Operatiune compozita OS 3.1, 3.2, 3.3 cu titlul “Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 24.11.2020
isAM POCU solicită clarificări în cadrul proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/842/4/9/ POCU 24.11.2020
isPOCU: corrigendum la GS CS pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC POCU 23.11.2020
isPOCU lansează apelul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” POCU 23.11.2020
isPOIM redeschide apelul de proiecte POIM 819/9/1 “Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” pentru proiectele de tip B - Crearea unor capabilități medicale mobile / formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19 / spitale modulare rol 1, 2 și 3 / containere de logistică medicală POIM 23.11.2020
isOrdin 1403/2020 pentru modificarea ghidului aferent Acțiunii 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea E-Educație, AP 2 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, O.S 2.4 „Creșterea gradului de utilizare a Internetului” POC 23.11.2020
isActivități de mentenanță și optimizare a infrastructurii sistemului informatic SMIS2014+ Toate programele 20.11.2020
isPOIM prelungește perioada de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte POIM nr. 509/4/ Refacerea ecosistemelor POIM 19.11.2020
isPOCU: Solicitări de clarificare pentru apelul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 19.11.2020
isCorrigendum la ghidul „Acordarea de materiale școlare (rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii)” POAD 19.11.2020
isOMFE nr. 1376/2020 privind modificarea Ghidului de accesare a fondurilor din POAT 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic – în vigoare de la data de 19.11.2020″ POAT 19.11.2020
isOMFE nr. 1377/ 2020 privind modificarea Ghidului de accesare a fondurilor din POAT 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente – în vigoare de la data de 19.11.2020 POAT 19.11.2020
isAM POCU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte proiecte POCU/829/6/13: Innotech Student POCU 18.11.2020
isPOIM actualizează ghidul „Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2″ POIM 18.11.2020
isPOAD: Ghidul de Utilizare a Tichetelor Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde POAD 18.11.2020
isPOCU lansează ghidul „Profesionalizarea carierei didactice” POCU 16.11.2020
isPOCU: Solicitări de clarificări pentru proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/827/5/2/ POCU 13.11.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !