Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: Instrucțiunea nr. 18 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I”, (AP 1/PI 8.ii/OS 1.1&1.2) POCU 12.04.2022
isPOCU: Instrucțiunea nr. 19 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II”, (AP 2/PI 8.ii/OS 2.1&2.2) POCU 12.04.2022
isPOCU: Instrucțiunea nr. 20 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de ajutor de minimis „Innotech Student”, (AP 6/PI 10.iv/OS 6.13 POCU 12.04.2022
isPOCU: Instrucțiunea nr. 21 privind stabilirea procesului de validare a respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis în cadrul proiectelor implementate prin schema de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, (AP 4/PI 9.v/OS 4.16) POCU 12.04.2022
isPOCU: Anunț solicitare clarificări etapa CAE - Apel POCU/987/6/26 ”Educație nonformală în sistem outdoor” – Regiunea ma puțin dezvoltată POCU 07.04.2022
isPOIM: Instrucțiunea nr. 48/2022 privind instituirea unor măsuri de excepție asupra unor prevederi prevăzute în instrucțiunile destinate beneficiarilor proiectelor finanțate prin POIM – AP 9,10, OS 10.1 POIM 07.04.2022
isPOIM: Instrucțiunea nr. 47/2022 pentru rectificarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale în cadrul Axelor 3-10 din POIM 2014-2020 POIM 07.04.2022
isA fost revizuită Metodologia de acordare a stimulentelor financiare pentru personalul care lucrează la proiectele finanțate din fonduri nerambursabile POIM 05.04.2022
isPOIM: Instrucțiunea nr. 46/2022 pentru aprobarea Metodologiei privind aplicarea unor prevederi ale OUG nr. 19/2022 privind unele măsuri referitoare la garanțiile de bună execuție constituite în cadrul contractelor de achiziție publică și al contractelor sectoriale în cadrul Axelor 3-10 din POIM 2014-2020 POIM 04.04.2022
isPOAT: Lista proiectelor contractate – actualizare 31 martie 2022 POAT 31.03.2022
isPOAT: OMIPE nr. 348/28.03.2022 pentru modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1018/02.09.2020 POAT 28.03.2022
isPOIM publică Ordinul nr. 319/23.03.2022 privind modificarea Ghidului Solicitantului – Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală, și Ordinul nr. 320/23.03.2022 privind modificarea Ghidului Solicitantului – Sprijinirea investițiilor în cogenerare de înaltă eficiență POIM 23.03.2022
isPOAT: OMIPE 293/2022 pentru modificarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanțării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 894/2020 POAT 15.03.2022
isPOCU: Lista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR POCU 03.03.2022
isPOIM: A fost actualizat Ghidul solicitantului privind monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali POIM 25.02.2022
isPOAT: Metodologia de calcul pentru determinarea valorii eligibile din POAT a cheltuielilor eligibile în cazul în care personalul structurii eligibile realizează și alte atribuții decât cele legate de obiectivul proiectului – 16.02.2022 POAT 22.02.2022
isPOCU: Listele finale ale cererilor de finanțare aprobate în cadrul apelului „Competențe digitale pentru angajații din IMM” POCU 18.02.2022
isPOCU: Lista intermediară nr. 15 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate – perioada 21.01.2022–16.02.2022 POCU 16.02.2022
isAM POCU – Lista intermediară nr. 17 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 07.02.2022 POCU 07.02.2022
isMetodologie de acordare a stimulentelor financiare pentru personalul care lucrează la proiectele finanțate din fonduri nerambursabile POIM 04.02.2022

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !