Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă pot fi depuse până la data de 31 decembrie 2019 POCU 29.11.2019
isPOIM: Rată forfetară de 6% pentru proiectele de apă și apă uzată POIM 29.11.2019
isPOCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Bunicii Comunității Servicii sociale și socio-medicale pentru persoane vârstnice – Teritoriul ITI Delta Dunării” POCU 29.11.2019
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Totul pentru inima ta – Program de screening pentru identificarea pacienților cu factori de risc cardiovascular” pot fi depuse până la data de 31 ianuarie 2020 POCU 29.11.2019
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Dezvoltarea serviciilor de educație antrepreșcolară” pot fi depuse până la data de 10 ianuarie 2020 POCU 28.11.2019
isCorrigendum la ghidul solicitantului pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL – Etapa a III-a POCU 28.11.2019
isPOCU: Lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Stagii de practică pentru elevi” POCU 28.11.2019
isAM POC publică Ghidul aferent Acțiunii 1.1.1 Mari infrastructuri de CD – Tip de proiect: Proiecte pentru clustere de inovare POC 26.11.2019
isAM POCU publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/303/5/2/ POCU 25.11.2019
isLista plăților POIM – actualizare 22 noiembrie 2019 POIM 22.11.2019
isLista plăților POIM – actualizare 29 noiembrie 2019 POIM 22.11.2019
isPOCU: Solicitare de clarificare în etapa de evaluare tehnică și financiară în cadrul apelului „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități – tranziția spre servicii sociale în comunitate” POCU 22.11.2019
isAM POCU publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/304/5/2 POCU 22.11.2019
isCorrigendum privind Instrucțiunea nr. 18/2019 privind modul de calcul al indicatorilor de realizare CO24/25 și raportarea în MySMIS POC 21.11.2019
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/462/4/15/ POCU 21.11.2019
isAM POCU prelungește perioada de depunere a proiectelor în cadrul apelului „România profesională – Întreprinderi competitive” POCU 18.11.2019
isLista plăților POIM – actualizare 15 noiembrie 2019 POIM 15.11.2019
isPOC: Centralizatorul cu observațiile exprimate în cadrul procesului de consultare publică – Acțiunea 1.1.1 – Mari infrastructuri de CD, proiecte pentru clustere de inovare POC 13.11.2019
isLista contractelor semnate în cadrul POIM – actualizare la 31 octombrie 2019 POIM 13.11.2019
isProiecte depuse în cadrul POIM – actualizare la 31 octombrie 2019 POIM 13.11.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !