Titlu anunț Program operațional Data publicării
isOMIPE nr. 860/2021 Schemă de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici POIM 13.08.2021
isOrdin nr. 847/ 2021 privind modificarea ghidului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19″ POIM 11.08.2021
isAM POCU publică lista actualizată la data de 30.07.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns - organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală. POCU 11.08.2021
isPOIM, consultare publică: Ghidul Solicitantului privind monitorizarea consumului de energie la consumatorii industriali, pentru Obiectivul Specific 6.2/REACT-EU din cadrul POIM. POIM 05.08.2021
isAM POCU – Lista intermediară nr. 11 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 04.08.2021 POCU 04.08.2021
isAM POCU – Lista intermediară nr. 11 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate”- perioada 02.07.2021-04.08.2021 POCU 04.08.2021
isPOIM - consultare publică: Scheme de ajutor de stat/minimis, Axa Prioritară 6/REACT-EU POIM 22.07.2021
isAM POCU – Lista intermediară nr. 10 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 21.07.2021 POCU 21.07.2021
isAM POCU publică listele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare şi lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16/ Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural POCU 19.07.2021
isAM POCU publică Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte proiecte POCU/909/2/4: „ VIITOR PENTRU TINERII NEETs II - regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru” şi Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte POCU/910/2/4: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II - regiunea mai dezvoltată București – Ilfov”, aferente POCU 2014-2020, Axa prioritară nr. 2 – “Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”. POCU 14.07.2021
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate în etapa de verificare tehnică și financiară după soluționarea contestațiilor pentru apelul POCU/908/1/3 „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” POCU 09.07.2021
isInstrucțiunea nr. 14/ 2021 privind stabilirea unor măsuri de digitalizare pentru implementarea proiectelor finanțate prin POCU 2014 – 2020 POCU 06.07.2021
isPOCU – Lista intermediară nr. 9 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 01.07.2021 POCU 01.07.2021
isAM POCU - Lista intermediară nr. 2 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/718/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 - REGIUNE MAI DEZVOLTATĂ - perioada 07.04.2021-01.07.2021. POCU 01.07.2021
isAM POCU - Lista intermediară nr. 10 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 - REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 27.05.2021-01.07.2021 POCU 01.07.2021
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate în etapa de verificare tehnică și financiară după soluționarea contestațiilor pentru apelul „Competențe digitale pentru angajaţii din INTREPRINDERI MARI” POCU 28.06.2021
isPOCU lansează ghidul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” POCU 28.06.2021
isAnunt solicitare clarificari apeluri 909 si 910 – VIITOR PENTRU TINERII NEETs POCU 16.06.2021
isPOIM: A fost actualizat ghidul pentru accesarea fondurilor pentru consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2 POIM 11.06.2021
isLista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte proiecte POCU/908/1/3: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” POCU 02.06.2021

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !