Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 20.07.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/761/3/16/ Operațiune compozită OS 3.1, 3.4, „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii”, AP 3/ PI 8.i/ OS 3.1 & 3.4. POCU 20.07.2020
isPOAD - consultare publică Ghidul Solicitantului “Acordarea de mese calde POAD”. POAD 20.07.2020
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/826/4/9/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii - Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin - etapa II” Regiunea de dezvoltare Centru. POCU 20.07.2020
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” POCU 17.07.2020
isPOAT: Ghidul solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potenţial turistic POAT 17.07.2020
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate la finanțare și lista finală de rezervă a proiectelor aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor, pentru apelul „Stagii de practică pentru studenți”- Regiuni mai puțin dezvoltate POCU 17.07.2020
isPOC Consultare publică - Ghidul solicitantului pentru Acţiunea 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere, apel nr. 3 POC 16.07.2020
isAM POCU a publicat Ghidul emis de ANOFM pentru întreprinderile sociale (ÎS) și întreprinderile sociale de inserție (ÎSI) POCU 15.07.2020
isPOCU: A fost actualizat ghidul „Innotech Student” POCU 15.07.2020
isAM POAT actualizează ghidul solicitantului POAT 15.07.2020
isPOCU: A fost actualizat ghidul „Sprijin pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretată” POCU 13.07.2020
isAnunț de informare cu privire la intrerupere acces la SMIS2014+/MySMIS2014 Toate programele 09.07.2020
isAM POAT publică în consultare Ghidul Solicitantului Condiții Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii de proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente. POAT 08.07.2020
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte: POCU/739/4/20/ "Prima cameră" - Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială - Regiune mai dezvoltată București - Ilfov. POCU 08.07.2020
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare aprobate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Prima cameră” – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială – Regiune mai dezvoltată București – Ilfov POCU 08.07.2020
isAM POCU publică listele intermediare ale cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte: POCU/736/6/1/ și POCU/737/6/1/ MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETs POCU 08.07.2020
isPOCU: Listele intermediare ale cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară pentru apelurile de proiecte „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” POCU 08.07.2020
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 07.07.2020
isPOCU: Solicitare clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară privind proiectele depuse în cadrul apelului „Fii responsabilă de sanatatea ta – Programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II”- Regiunea de dezvoltare Centru” POCU 07.07.2020
isPOIM actualizează ghidul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19″ POIM 07.07.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !