Titlu anunț Program operațional Data publicării
isLista actualizată a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de CCS restrâns – 31 mai 2021 POCU 31.05.2021
isAM POC publică Instrucțiunea nr. 44/ 24.05.2021 privind modul de verificare în sistemului informatic SMIS2014+/MYSMIS2014 a achizițiilor pentru contractele de finanţare implementate în cadrul Programului Operaţional Competitivitate. POC 24.05.2021
isLista intermediară nr. 8 a cererilor de finantare respinse in etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 22.04.2021-13.05.2021 POCU 13.05.2021
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare şi lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/829/6/13 „Innotech Student” POCU 07.05.2021
isListele intermediare ale cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare şi lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/860/3/12 Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților – Competențe digitale pentru angajații din IMM POCU 07.05.2021
isAM POCU publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, POCU 2014-2020, Axa Prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC”. POCU 05.05.2021
isAM POCU publică lista actualizată la data de 29.04.2021 a fișelor de proiecte POCU/POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns - organism tehnic format din reprezentanți POCU și POR, cu responsabilități privind desfășurarea procesului de avizare a fișelor de proiecte selectate de Grupurile de Acțiune Locală. POCU 29.04.2021
isLista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative si eligibilității (CAE) pentru apelul de proiecte POAD/877/1/ „Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare)” POAD 27.04.2021
isLista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte POAD/877/1/3 – „Precaritate materială de bază (lipsa materialelor școlare)” POAD 27.04.2021
isLista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte POCU/933/6/3/ „Program național pilot de tip «Şcoala după şcoală» (Program național de educație remedială)” POCU 22.04.2021
isLista intermediară nr. 7 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ Condiții Specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 07.04.2021-21.04.2021 POCU 21.04.2021
isAM POCU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte: POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2„VIITOR PENTRU TINERII NEETs I” – regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Est si Sud Muntenia, POCU/909/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2”VIITOR PENTRU TINERII NEETs II” – regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru, POCU/910/2/4/Operațiune compozită OS. 2.1, 2.2 “VIITOR PENTRU TINERII NEETs II – regiunea mai dezvoltată București – Ilfov” POCU 21.04.2021
isPOCU – Lista cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico-finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte "POCU/884/1/4/ MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETs - regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia" și pentru apelul de proiecte POCU/885/2/5/ MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ PENTRU TINERII NEETs - regiunile mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru POCU 21.04.2021
isAM POCU publică lista intermediară nr. 8 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ POCU 19.04.2021
isPOCU: Solicitare clarificări pentru apelurile 908, 909, 910 – „Viitor pentru tinerii Neets” POCU 08.04.2021
isLista finală a cererilor de finanțare aprobate și Lista finală de rezerve a cererilor de finanțare rezultate după soluționarea contestațiilor aferente etapei de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/784/6/24/ OS 6.2, OS 6.3/ „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate” – Regiuni mai puțin dezvoltate POCU 08.04.2021
isLista intermediară nr. 6 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fiselor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 26.03.2021 – 06.04.2021 POCU 06.04.2021
isLista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/718/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNE MAI DEZVOLTATĂ – 06.04.2021 POCU 06.04.2021
isLista actualizată la data de 31 martie 2021 a fișelor de proiecte POCU/POR selectate de Grupurile de Acțiune Locală POCU 01.04.2021
isPOCU – Lista intermediară nr. 7 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte 717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 30.03.2021 POCU 30.03.2021

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !