Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOIM: Anunț privind A.P 8 „Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale”, O.S 8.2 „Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine” POIM 11.12.2020
isPOAT: ADR Sud Muntenia – Corrigendumul nr. 2 la Ghidul Solicitantului simplificat pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă” POAT 11.12.2020
isOrdin nr. 1500/2020 pentru modificarea Ghidului – Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală, AP 6, OS 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție” POIM 10.12.2020
isPOAT: „ADR Centru – Ghidul Solicitantului Simplificat pentru pregătirea portofoliului de proiecte pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente” POAT 10.12.2020
isInstrucțiunea nr. 5/ 2020 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 1/2020 a Organismului Intermediar pentru Transport privind aplicarea, de către beneficiarii proiectelor de transport din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare – Transport 2014-2020, privind plata în avans a materialelor în șantier POIM 08.12.2020
isPOIM prelungește perioada de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte POIM nr. 271/4/3 Reducerea suprafețelor contaminate istoric POIM 04.12.2020
isPOIM prelungește perioada de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte POIM nr. 272/5/1 Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomene meteorologice asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații si eroziune costieră, respectiv 310/5/1 Asistențe tehnice/sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 POIM 04.12.2020
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 03.12.2020
isPOC actualizează ghidul aferent Acțiunii 3.1.1. „Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19” POC 03.12.2020
isPOCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrâns – noiembrie 2020 POCU 02.12.2020
isPOAT: ADR Sud Muntenia – Metodologia de selecție pentru apelul 3 a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D POAT 02.12.2020
isOMFE nr. 1458/2020 privind modificarea Ghidului de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistenta Tehnică 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutiera de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătura, centre de agrement/baze turistice (tabere scolare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic – în vigoare de la data de 02.12.2020″ POAT 02.12.2020
isPOAT: OMFE nr. 1457/ 2020 privind modificarea Ghidului solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente – în vigoare de la data de 02.12.2020” POAT 02.12.2020
isPOIM: Clarificări privind accesarea fondurilor europene în cadrul apelului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” POIM 27.11.2020
isPOCU: Lista cererilor de finanțare respinse, CAE – apelul “Programe de îngrijire a gravidei și copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 27.11.2020
isPOCU lansează competitiv „Viitor Pentru Tinerii NEETs I” POCU 26.11.2020
isPOCU lansează competitiv „Viitor Pentru Tinerii NEETs II” POCU 26.11.2020
isPOCU lansează apelul competitiv „Viitor pentru tinerii NEETs II” POCU 26.11.2020
isConsultare publică POCU: GS CS Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății - Economia sănătății și echitatea în accesul la servicii și tehnologii AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.8 POCU 25.11.2020
isPOCU: publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/888/3/13/Operatiune compozita OS 3.1, 3.2, 3.3 cu titlul “Facilitarea ocupării șomerilor pe piața muncii prin stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 24.11.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !