Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOAT: "CORRIGENDUM nr. 2 privind modificarea perioadei de desfășurare a procesului de verificare și evaluare a fișelor de proiect” care vor obține suport financiar în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. POAT 25.08.2020
isPOCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii – Valea Jiului” POCU 21.08.2020
isPOAT: „Corrigendum privind prelungirea termenului de depunere a fiselor de proiecte – ADR Sud Muntenia” POAT 21.08.2020
isPOCU: Ghidul „Program pilot pentru sprijinirea formării inițiale a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar” POCU 21.08.2020
isInstrucțiunea nr. 10/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin POCU POCU 19.08.2020
isPOIM: Ordin modificare și completare Ghid solicitant OS 4.2 – 18 august 2020 POIM 19.08.2020
isPOIM: Ghidul privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor de infrastructură rutieră, elaborat pentru aplicarea prevederilor OUG 101/2020 și OUG 88/2020 POIM 17.08.2020
isPOIM: Ghidul „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final” POIM 17.08.2020
isPOAT: „ADR Centru – Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” – versiune revizuită în 14 august 2020 POAT 17.08.2020
isPOCU: A fost actualizat documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” POCU 14.08.2020
isConsultare publică, POCU: Ghidul „Profesionalizarea carierei didactice” POCU 14.08.2020
isAM POCU publică lista finală a proiectelor selectate la finanțare în etapa de evaluare tehnică și financiară, după soluționarea contestațiilor pentru apelul POCU/756/4/9/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii - Programe de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa II - Regiuni mai puțin dezvoltate - VEST, SUD-VEST OLTENIA, SUD MUNTENIA, SUD-EST. POCU 13.08.2020
isPOCU: Ghidul solicitantului „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM” POCU 13.08.2020
isPOCU: Ghidul solicitantului „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari” POCU 13.08.2020
isOrdinului nr. 1441/ 2019 privind modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.3.2 – „Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice”, pentru POC 2014 – 2020 POC 13.08.2020
isConsultare publică - POC: Ghidul actualizat pentru sprijinirea IMM-urilor în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19 POC 12.08.2020
isPOCU: A fost actualizat documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” POCU 12.08.2020
isPOCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii” POCU 10.08.2020
isADR NE - Revizie Metodologie de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D POAT 10.08.2020
isADR NV - Corrigendum Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D POAT 10.08.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !