Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU solicită clarificări în cadrul proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/842/4/9/ POCU 24.11.2020
isPOCU: corrigendum la GS CS pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL - Etapa a III-a a mecanismului DLRC POCU 23.11.2020
isPOCU lansează apelul „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19” POCU 23.11.2020
isPOIM redeschide apelul de proiecte POIM 819/9/1 “Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” pentru proiectele de tip B - Crearea unor capabilități medicale mobile / formațiuni medicale mobile de diagnostic și tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19 / spitale modulare rol 1, 2 și 3 / containere de logistică medicală POIM 23.11.2020
isOrdin 1403/2020 pentru modificarea ghidului aferent Acțiunii 2.3.3 Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – Secțiunea E-Educație, AP 2 Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, O.S 2.4 „Creșterea gradului de utilizare a Internetului” POC 23.11.2020
isActivități de mentenanță și optimizare a infrastructurii sistemului informatic SMIS2014+ Toate programele 20.11.2020
isPOIM prelungește perioada de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte POIM nr. 509/4/ Refacerea ecosistemelor POIM 19.11.2020
isPOCU: Solicitări de clarificare pentru apelul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 19.11.2020
isCorrigendum la ghidul „Acordarea de materiale școlare (rechizite și vestimentație necesară frecventării școlii)” POAD 19.11.2020
isOMFE nr. 1376/2020 privind modificarea Ghidului de accesare a fondurilor din POAT 2014 – 2020 destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variantele ocolitoare și/sau drumuri de legătură, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare) și infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial turistic – în vigoare de la data de 19.11.2020″ POAT 19.11.2020
isOMFE nr. 1377/ 2020 privind modificarea Ghidului de accesare a fondurilor din POAT 2014 – 2020 pentru pregătirea portofoliului de proiecte, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente – în vigoare de la data de 19.11.2020 POAT 19.11.2020
isAM POCU publică lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte proiecte POCU/829/6/13: Innotech Student POCU 18.11.2020
isPOIM actualizează ghidul „Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru consolidarea capacităţii unităților de învățământ de stat în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul SARS-COV-2″ POIM 18.11.2020
isPOAD: Ghidul de Utilizare a Tichetelor Sociale, pe suport electronic, pentru Mese Calde POAD 18.11.2020
isPOCU lansează ghidul „Profesionalizarea carierei didactice” POCU 16.11.2020
isPOCU: Solicitări de clarificări pentru proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/827/5/2/ POCU 13.11.2020
isPOCU prelungește perioada de depunere a proiectelor pentru apelul „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari” până pe 15 ianuarie 2021 POCU 11.11.2020
isAM POAT: Comisia Europeană a rambursat României 168,24 milioane euro din totalul de 186,93 milioane pentru asistență tehnică POAT 11.11.2020
isPOCU: Lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 05.11.2020
isPOCU: Solicitări de clarificare în cadrul apelului „Innotech Student” POCU 05.11.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !