Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU publică Lista întrebărilor frecvente şi răspunsurile acestora pentru apelurile POCU 2014-2020 Nr.827 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în zona rurală şi oraşe cu populaţie de până la 20.000 locuitori, regiuni mai puţin dezvoltate şi Nr.828 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în zona rurală şi oraşe cu populaţie de până la 20.000 locuitori, regiunea dezvoltată Bucureşti-Ilfov, aferente Axei Prioritare 5, Obiectivul Specific 5.2. POCU 10.08.2020
isPOAT: „ADR NE – Revizie Metodologie de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 07.08.2020
isPOAD: A fost actualizat ghidul „Acordarea de materiale școlare POAD” POAD 07.08.2020
isPOC: Corrigendum la ghidul solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3. „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură” POC 06.08.2020
isPOIM: Ordin nr. 859/ 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată – componenta distribuție POIM 06.08.2020
isPOAT: „ADR SV Oltenia – Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregatirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 06.08.2020
isPOAT: „ADR VEST – Metodologia de selectie a fiselor de proiect pentru pregatirea documentatiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 06.08.2020
isPOAT: „ADR Sud Muntenia – Metodologia de selectie a fiselor de proiect pentru pregatirea documentatiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 06.08.2020
isPOC: Lista contractelor semnate/ în implementare/ finalizate/ reziliate – actualizare 31 iulie 2020 POC 06.08.2020
isPOCU: Solicitare clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă” POCU 05.08.2020
isPOAT: „ADR Centru – Revizuirea Metodologiei de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 05.08.2020
isPOCU: Ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II – Regiunea de dezvoltare Nord Vest” POCU 05.08.2020
isPOC: A fost prelungită perioada de depunere a proiectelor pentru clusterele de inovare POC 05.08.2020
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate pentru apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II” – Regiunea de dezvoltare Centru POCU 05.08.2020
isLista actualizată a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns POCU 04.08.2020
isPOAT: „ADR SE – Erată la Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 04.08.2020
isPOAT: „ADR NE – Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 03.08.2020
isPOAT: Ordin pentru modificarea OMFE nr. 792/2020 privind Modelul Acordului de parteneriat POAT 03.08.2020
isLista actualizată a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns POCU 03.08.2020
isInstrucțiunea nr. 40/ 2020 privind localizarea activelor corporale și necorporale care compun sistemele de gestiune și monitorizare a rețelei, pentru proiectele finanțate în cadrul Acțiunii 2.1.1 „Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet POC 31.07.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !