Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOCU publică lista intermediară nr. 1 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnico-financiară (ETF) pentru apelul de proiecte 861/3/12/ „Competențe digitale pentru angajații din întreprinderi mari” la data de 22.03.2021 POCU 22.03.2021
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate după finalizarea soluționării contestațiilor etapa tehnică și financiară, respectiv lista finală a proiectelor selectate și lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte 827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” POCU 22.03.2021
isAM POCU: lista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/879/4/16 „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, AP 4/ PI 9v/ OS 4.16 POCU 19.03.2021
isPOCU publică versiunea actualizată a Ghidului pentru implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală – document destinat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL), înființate la nivelul orașelor cu peste 20.000 locuitori, Etapa a III-a a Mecanismului DLRC, în vederea implementării corecte a mecanismului DLRC POCU 19.03.2021
isPOIM lansează ghidul „Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale” POIM 19.03.2021
isPOIM lansează ghidul „Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale” POIM 19.03.2021
isAM POCU publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii. POCU 18.03.2021
isLista intermediară nr. 4 a cererilor de finantare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ CONDIȚII SPECIFICE PENTRU DEPUNEREA ÎN SISTEMUL MySMIS A cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – REGIUNI MAI PUȚIN DEZVOLTATE- perioada 23.02.2021-18.03.2021 POCU 18.03.2021
isLista intermediară nr. 6 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 18.03.2021 POCU 18.03.2021
isPOCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii neets” – regiunile mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru POCU 17.03.2021
isPOCU: Lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte – „Competenţe digitale pentru angajaţii din IMM” POCU 12.03.2021
isLista intermediară nr. 5 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (VTF) pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin dezvoltate” – la data de 11.03.2021 POCU 11.03.2021
isPOCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare în cadrul apelului „Programe de ingrijire a gravidei si copilului – etapa II” POCU 04.03.2021
isPOCU: Lista intermediară nr. 4 a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară pentru apelul de proiecte POCU/717/5/1/ „Condiții specifice pentru depunerea în sistemul MySMIS a cererilor de finanțare aferente fișelor de proiect selectate de GAL în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 04.03.2021
isAM POCU relanseaza apelurile competitive „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II” POCU 04.03.2021
isPOCU publică lista finala a proiectelor selectate POCU/918/4/8/Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical – Programe de formare si dezvoltare profesionala continua in domeniul economiei sanatatii – Economia sanatatii si echitatea in accesul la servicii si tehnologii. POCU 04.03.2021
isPOCU: solicitare clarificări pentru apel 860 - Competențe digitale pentru angajații din IMM POCU 01.03.2021
isPOCU: Listă fișe de proiecte avizate de CCS restrâns – actualizare 26 februarie 2021 POCU 01.03.2021
isAM POCU: Solicitare de clarificări în cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte /879/4/16/ – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16 POCU 24.02.2021
isLista cererilor de finanțare care au fost respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelurile de proiecte POCU/884/1/4 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – regiuni mai puțin dezvoltate Sud-Vest Oltenia, Sud-Est şi Sud Muntenia și POCU/885/2/5 – „Măsuri de educație de tip a doua șansă pentru tinerii NEETs” – regiunile mai puțin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru POCU 23.02.2021

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !