Titlu anunț Program operațional Data publicării
isConsultare publică - POC: Ghidul actualizat pentru sprijinirea IMM-urilor în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19 POC 12.08.2020
isPOCU: A fost actualizat documentul „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020” POCU 12.08.2020
isPOCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive din Valea Jiului în corelare cu nevoile pieței muncii” POCU 10.08.2020
isADR NE - Revizie Metodologie de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D POAT 10.08.2020
isADR NV - Corrigendum Metodologia de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D POAT 10.08.2020
isConsultare publică - Ghidul solicitantului pentru 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19 POC 10.08.2020
isAM POCU publică Lista întrebărilor frecvente şi răspunsurile acestora pentru apelurile POCU 2014-2020 Nr.827 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în zona rurală şi oraşe cu populaţie de până la 20.000 locuitori, regiuni mai puţin dezvoltate şi Nr.828 - Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală în zona rurală şi oraşe cu populaţie de până la 20.000 locuitori, regiunea dezvoltată Bucureşti-Ilfov, aferente Axei Prioritare 5, Obiectivul Specific 5.2. POCU 10.08.2020
isPOC: Corrigendum la ghidul solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3. „Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură” POC 06.08.2020
isPOCU: Solicitare clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă” POCU 05.08.2020
isPOAT: „ADR Centru – Revizuirea Metodologiei de selecție a fișelor de proiect pentru pregătirea documentațiilor tehnico-economice conform Ghidului POAT 5D” POAT 05.08.2020
isPOCU: Ghidul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II – Regiunea de dezvoltare Nord Vest” POCU 05.08.2020
isPOC: A fost prelungită perioada de depunere a proiectelor pentru clusterele de inovare POC 05.08.2020
isPOCU: Lista finală a proiectelor selectate pentru apelul „Fii responsabilă de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de col uterin – etapa II” – Regiunea de dezvoltare Centru POCU 05.08.2020
isLista actualizată a fișelor de proiecte POCU/ POR avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns POCU 04.08.2020
isInstrucțiunea nr. 40/ 2020 privind localizarea activelor corporale și necorporale care compun sistemele de gestiune și monitorizare a rețelei, pentru proiectele finanțate în cadrul Acțiunii 2.1.1 „Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet POC 31.07.2020
isConsultare publică, POIM: „Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor” POIM 31.07.2020
isConsultare publică, POCU: „Viitor pentru tinerii NEETs II” POCU 31.07.2020
isConsultare publică, POCU: „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural” POCU 30.07.2020
isPOCU: Proiectele în cadrul apelului „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” pot fi depuse până pe 14 august 2020 POCU 30.07.2020
isConsultare publică, POIM: Ghidul pentru racordarea la rețeua de gaze naturale POIM 27.07.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !