Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOIM, consultare publică: Ghidul solicitantului pentru Utilizarea energiei regenerabile la nivelul operatorilor regionali de apă POIM 05.10.2022
isPOAD: consultare publică Ghidul Solicitantului Acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde – măsura P 1 Precaritatea alimentară - lipsa alimentelor de bază din cadrul POAD. POAD 05.10.2022
isPOCU publică listele finale ale cererilor de finanțare aprobate aferente etapei de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista finală a proiectelor selectate și lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/987/6/26 “Educație nonformală în sistem outdoor – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 03.10.2022
isPOCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii” POCU 03.10.2022
isAnunț privind rezultatul final al procedurii de selecție privind partenerii relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Asistență Tehnică 2021–2027. POAT 29.09.2022
isA început etapa de preînscriere în platforma IMM Recover pentru contractarea de granturi pentru investiții în retehnologizare – Acțiunea 4.1.1 BIS POC 28.09.2022
isPOCU lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1079/3/13/ OS 3.1, 3.2, 3.3 – „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 28.09.2022
isPOCU lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1078/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile POCU 28.09.2022
isPOIM: Ghidul solicitantului – investiții destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor POIM 28.09.2022
isPOIM: Ghidul solicitantului – eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari POIM 28.09.2022
isPOIM: Ghidul solicitantului – sprijinirea IMM-urilor și a întreprinderilor mari în implementarea unor măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor industriale și construcțiilor anexe și a clădirilor pentru prestări servicii și construcții anexe la nivelul întreprinderilor POIM 28.09.2022
isPOIM: Ghidul solicitantului Condiții specifice de accesare a fondurilor având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor, Axa Prioritara 11, Obiectivul Specific 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor, aprobat prin Ordinul MIPE nr. 2639/28.09.2022. POIM 28.09.2022
isInstrucțiunea nr. 3/21.09.2022 privind condițiile care trebuie îndeplinite de către beneficiarii Programului Transport 2021 – 2027 pentru a obține avizul de principiu al DGPET asupra fișelor de fundamentare (Formularul nr. 1) pentru proiectele propuse la finanțare/finanțate din fonduri europene aferente cadrului financiar 2021 – 2027, precum și acordul DGPET de includere în bugetul ordonatorului de credit. POST 26.09.2022
isInstrucțiunea nr. 2/19.09.2022 privind formatul Raportului de progres al beneficiarului și a modalității de transmitere a acestuia la Direcția Generală Programe Europene Transport pentru proiecte cu finanțare din PNRR – Componenta C4 Transport sustenabil POST 26.09.2022
isPOCU: lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1079/3/13/ OS 3.1, 3.2, 3.3 – „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 26.09.2022
isPOCU: lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1078/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile POCU 26.09.2022
isAnunț privind rezultatul procedurii de selecție a partenerilor relevanți pentru Comitetul de Monitorizare a Programului Asistenţă Tehnică 2021–2027. POAT 21.09.2022
isAM POCU lansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Subvenționarea locurilor de muncă” POCU 20.09.2022
isAM POCU lansează apelul non-competitiv „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 20.09.2022
isAM POCU lansează apelul competitiv „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare a șomerilor și persoanelor inactive în corelare cu nevoile pieței muncii” POCU 20.09.2022

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !