Titlu anunț Program operațional Data publicării
isPOC: Ordinul nr. 3839/2020 pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/ 2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 a POC 2014 – 2020 POC 27.03.2020
isSolicitare clarificări în etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru apelurile POCU 738 și 739 „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” POCU 25.03.2020
isClarificări privind punerea în aplicare a Instrucțiunilor nr. 4 și nr. 5 ale AM POCU POC 24.03.2020
isInstrucțiunea nr. 36/ 2020 privind prorogarea termenelor de transmitere a documentelor în etapa de contractare a proiectelor finanțate prin POC pe perioada stării de urgență POC 20.03.2020
isOrdin pentru modificarea și completarea Anexei 1 la Ordinul Ministerului Educației și Cercetării Științifice nr. 3821/ 2015 privind aprobarea competițiilor pentru propuneri de proiecte pentru secțiunile A-G ale Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 a POC 2014 – 2020 POC 20.03.2020
isPOAT: Instrucțiunea nr. 14 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate în contextul riscului de răspândire a COVID-19 POAT 19.03.2020
isPOCU: Apelul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)’’ POCU 19.03.2020
isPOCU: Lista finală a cererilor de finanțare respinse după soluționarea contestațiilor aferente etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte „Stagii de practică pentru studenți” POCU 19.03.2020
isPOCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „POCU/478 Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiunea mai dezvoltată” POCU 19.03.2020
isPOCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „POCU/476 Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri – Regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 19.03.2020
isConsultare publică, POCU: Ghidul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II” POCU 19.03.2020
isInstrucțiunea nr. 28/2020 pentru modificarea și completarea Instrucțiunii nr. 7/2017 privind instituirea unor măsuri de excepție asupra unor termene POIM 19.03.2020
isPOCU: Instrucțiunea nr. 5/2020 privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate POCU 19.03.2020
isNOTĂ privind posibilitatea suspendării implementării proiectelor din cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC 2014-2020) POC 17.03.2020
isPOAT: Instrucțiune privind stabilirea unor măsuri referitoare la implementarea proiectelor finanțate în contextul riscului de răspândire a COVID-19 POAT 17.03.2020
isPOCU: Lista cererilor respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă” – Regiune mai dezvoltată București – Ilfov POCU 17.03.2020
isPOCU: Lista cererilor respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative și a eligibilităţii pentru apelul „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă SPO regiuni mai puțin dezvoltate” POCU 17.03.2020
isPOCU: Lista procedurilor GAL de evaluare și selecție a fișelor de proiecte, proceduri avizate de Comitetul Comun de Selecție Restrâns POCU 16.03.2020
isLista plăților POCU – actualizare 13 martie 2020 POCU 16.03.2020
isAM POAT: declarație de cheltuieli în valoare de 3,78 mil. Euro, rambursată de Comisia Europeană POAT 16.03.2020

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !