Titlu anunț Program operațional Data publicării
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/379/6/21/ Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 - Bursa Student Antreprenor. POCU 11.01.2019
isAM POCU informează solicitanții că începând cu data de 11.01.2019 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte: POCU/481/5/1 şi POCU/482/5/1 POCU 11.01.2019
isMentenanță sistem informatic MySMIS Toate programele 10.01.2019
isAM POC anunță amânarea datei de lansare a apelului de aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. POC 10.01.2019
isAM POCU: corrigendum la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Inovare prin formare ” POCU 10.01.2019
isAM POC anunță modificarea unor prevederi din Ghidul Solicitantului aferent Acțiunii 2.2.1 - Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. POC 08.01.2019
isAM POCU publică “Lista intermediară nr.4 a proiectelor respinse în etapa de verificare a conformităţii administrative şi eligibilităţii” aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale” POCU 08.01.2019
isAM POCU publică "Lista intermediară nr.2 a proiectelor admise în etapa tehnico-financiară " aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale" POCU 08.01.2019
isAM POCU: corrigendum „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural” POCU 07.01.2019
isAM POCU: solicitări de clarificare pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor POCU/436/4/4/ și POCU/437/4/4/ („Bunicii comunității”) POCU 03.01.2019
isAM POCU lansează apelul de proiecte „Sistem Multinivelar de Calificări pentru Învățământul Superior” POCU 03.01.2019
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/426/3/8/„Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI”. POCU 28.12.2018
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” POCU 28.12.2018
isÎn consultare publică - Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor, Obiectivul Specific 3.1 „Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România”, POIM POIM 28.12.2018
isAM POCU publică “Lista intermediară nr.3 a proiectelor respinse în etapa de verificare a conformității administrative şi eligibilității” aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale” POCU 28.12.2018
isAM POCU lansează apelul „Măsuri pentru tinerii NEET I - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 27.12.2018
isAM POCU lansează apelul „Măsuri pentru tinerii NEET II - Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă” POCU 27.12.2018
isAM POAT 2014-2020 a modificat Ghidul Solicitantului - condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1563/27.12.2018 POAT 27.12.2018
isAM POCU publică "Lista intermediară nr.1 a proiectelor admise în etapa tehnico-financiară " aferentă cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului POCU/449/4/16/ Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră auto-sustenabilă - "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale" POCU 20.12.2018
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare respinse în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității după soluţionarea contestaţiilor pentru apelul de proiecte POCU/400/4/2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate din teritoriul ITI Delta Dunării. POCU 19.12.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !