Consolidarea Reglementării Cadrului de Evaluare a Impactului în România • Program operațional
  POAT
 • Cod SMIS
  44000
 • Anul elaborării
  2014
 • Beneficiar
  Secretariatul General al Guvernului
 • Descriere

  1.Nevoia de capacitate administrativă a sistemului REI în România

  Această analiză oferă o evaluare a capacității tehnice și a abilităților necesare pentru a conduce o evaluare a impactului. Această evaluare se bazează pe analiza efectuată în cadrul unei serii de instituții guvernamentale selectate și oferă recomandări care să sprijine abordarea deficiențelor de resursă umană și a nevoilor de capacitate administrativă.

  2. Deficiențe actuale în sistemul REI în România

  Acest raport subliniază rezultatele exercițiului de diagnoză condus de echipa Băncii Mondiale în legătură cu organizarea și performanțele actualului sistem REI în cadrul Guvernului României.

  3. Recomandări pentru un nou sistem institutional și de reglementare a REI în România

  Acest raport prezintă Nota de Fundamentare privind revizuirea organizării și procesului REI în administrația centrală și îmbunătățirea capacității de analiză a fundamentării acestui proces.

  4. Raport asupra design-ului proiectelor pilot și a cazurilor selectate

  Raportul prezintă cum s-a efectuat design-ul proiectelor pilot și cum au fost selectate instituțiile pentru realizarea studiilor de caz.

  5. Raport consolidat

  Acest raport prezintă propunerea unui nou sistem instituțional și de reglementare REI pentru România, nevoile de capacitate administrativă, o analiză economico-financiară și bugetară pentru REI și formularele necesare dar și recomandări de îmbunătățire.

  6. Raport asupra politicilor sectoriale și nevoilor de coordonare UE

  Raportul prezintă corelarea dintre trasarea politicii publice sectoriale și finanțarea disponibilă dar și corelarea acestora cu nevoile de programare a fondurilor UE nerambursabile din cadrul ministerelor selectate pentru proiectele pilot.


Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării