Planul de Acţiune Instituţional • Program operațional
  POAT
 • Cod SMIS
  45246
 • Anul elaborării
  2015
 • Beneficiar
  ANCPI
 • Descriere

  Obiectivul Planului de Acțiune Instituțional este să sprijine transformarea ANCPI într-o agenție modernă, orientată către cetățean și care să poată să livreze Programul Național de Cadastru și Publicitate Imobiliară și care să funcționeze ca o agenție eficientă și transparentă.
  Planul de Acțiune Instituțional este un document cuprinzător care ilustrează reforma organizațională și de capacitate administrativă a ANCPI. Este format din trei părți.

  1.Plan de Acțiune Instituțional – Partea întâi

  Prima parte oferă o descriere pe scurt a situației cadastrale din România pentru a oferi o fotografie fidelă a contextului de la un moment dat.

  2.Plan de Acțiune Instituțional – Partea a doua

  Partea a doua include șapte Planuri cheie de acțiuni acoperind șapte arii tematice.

  3. Plan de Acțiune Instituțional – Partea a treia

  Partea a treia oferă termenii de referință necesari diferitelor sarcini (consultanță, expertiză, grupuri de lucru, contracte etc) listate în Planurile cheie de acțiuni.

  4. Performanța proiectelor legislative menite să îmbunătățească serviciile de înregistrare a proprietăților imobiliare din România

  Acest raport prezintă asistența oferită de Grupul Băncii Mondiale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din România în procesul de consolidare a politicii ANCPI, a cadrului de reglementare și instituțional prin pregătirea unui nou proiect de lege privind cadastrul și publicitatea imobiliară în România


Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării