Realizarea sistemului de evaluare a performanței personalului care gestionează fonduri UE • Program operațional
  POAT
 • Cod SMIS
  58931
 • Anul elaborării
  2015
 • Beneficiar
  Ministerul Fondurilor Europene
 • Descriere

  Realizarea sistemului de evaluare a performanței personalului care gestionează fonduri UE este un document în care se descriu indicatorii de performanţă, se oferă instrucţiuni pentru culegerea datelor pentru indicatori, punctarea subiecţilor pe aceşti indicatori şi agregarea punctajelor, pentru a obţine punctajul general pentru acea persoană. De asemenea, mai conţine şi îndrumări pentru implementarea sistemului de evaluare a performanţei.


Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării