Asistenţă tehnică pentru coordonarea implementării instrumentului teritorial integrat (I.T.I.) din cadrul “Strategiei integrate de dezvoltare durabilă a Deltei Dunării” • Program operațional
  POAT
 • Cod SMIS
  57034
 • Anul elaborării
  2014
 • Beneficiar
  ADI ITI Delta Dunării
 • Descriere

  1.Raport de organizare

  Acest raport prezintă un rezumat al recomandărilor privind organizarea ADI

  2.Manual Operațional

  Manualul descrie procesele și procedurile operaționale (inclusiv procesele de asigurare a calității, help-desk), rolurile și responsabilitățile și mecanismele de coordonare.


Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării