Îmbunătățirea managementului investițiilor publice • Program operațional
  POAT
 • Cod SMIS
  52843
 • Anul elaborării
  2014
 • Beneficiar
  Ministerul Finanţelor Publice
 • Descriere

  1.Manual de Management al Investiţiilor Publice

  Manualul acoperă toate stadiile aferente ciclului de viaţă al managementului investiţiilor publice din România, aşa cum sunt acestea definite în actualele reglementări, oferind de asemenea şi îndrumări privitoare la precondiţiile necesare pentru reforme ulterioare la nivelul MIP.

  2. Raționalizarea portofoliului de investiții publice

  Raportul propune un cadru de analiză a proiectelor PIP pentru a determina în ce măsură sunt subfinanțate și dacă ar trebui incluse în programul de raționalizare PIP.

  3. Raport cu privire la evaluarea capacităţii UEIP

  Prezentul raport evaluează capacităţile şi capabilităţile existente la nivelul Unităţii de Evaluare a Investiţiilor Publice (UEIP) din cadrul Ministerului Finanţelor din România (MFP) pentru îndeplinirea funcţiilor de asigurare a calităţii şi de supraveghere fiscală.

  4. Proiect de raport ce prezintă constatările analizei legislaţiei în vigoare, aplicabilă pentru proiectele de investiţii publice (inclusiv documentele necesare pentru procesul de aprobare a proiectelor de investiţii publice finanţate din FESI)

  Prezentul raport se concentrează pe posibilele modificări ale actelor legislative ce s-ar putea face în urma recomandărilor privind politicile şi pe propunerea unor schimbări clare în formulările din diferitele acte.

  5.Raport final

  Raportul parcurge următoarele trei etape analitice principale:
  • Într-o primă etapă, este realizată o analiză a disparităților la nivelul practicilor actuale utilizate pentru MIP în România, prin raportare la bunele practici internaționale. Aceasta conduce la o serie de recomandări privind modalitatea de consolidare a structurii sistemului MIP;
  • În cea de-a doua etapă, raportul identifică și detaliază cele mai importante condiții favorabile pentru consolidarea MIP;
  • În cea de-a treia etapă, raportul reunește modificările de structură propuse și propunerile privind intensificarea condițiilor favorabile, în cadrul unui plan de acțiune de reformă consolidat.


Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării