Studiu de diagnosticare și consultanță pentru politicile de sprijinire a incluziunii romilor din România. • Program operațional
  POSDRU
 • Cod SMIS
  56879
 • Anul elaborării
  2014
 • Beneficiar
  MMFPSPV/AM POSDRU
 • Descriere

  Acest raport prezintă o diagnosticare comprehensivă a condițiilor de viață ale romilor din România, incluzând capitole separate pentru educație, ocuparea forței de muncă, protecție socială, sănătate, combaterea discriminării, locuirea și o prezentare generală a instituțiilor și politicilor disponibile legate de incluziunea romilor.

  Raportul combină dovezile cantitative cu cele calitative și conturează un set de măsuri de politică pentru a încuraja participarea și contribuțiile romilor, precum și a îmbunătăți bunăstarea acestora.


Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării