Raport de evaluare privind evaluarea intermediară a PO DCA pentru perioada 2010-2012 • Program operațional
  PODCA
 • Cod SMIS
  40101
 • Anul elaborării
  2013
 • Beneficiar
  MDRAP/AM PODCA
 • Descriere

  Acest raport de evaluare include:
  - Un rezumat care scoate în evidență aspectele cheie ale evaluării, precum și concluziile și recomandările specifice temei abordate (în limba română și engleză)
  - Un plan de acțiune, constând dintr-un set de acțiuni/măsuri necesare a fi implementate, bazat pe recomandările Raportului de Evaluare, inclusiv un calendar pentru evitarea dezangajării.


Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării