Raportul de evaluare a performanțelor în managementul și implementarea PO DCA • Program operațional
  PODCA
 • Cod SMIS
  40101
 • Anul elaborării
  2015
 • Beneficiar
  MDRAP/AM PODCA
 • Descriere

  Acest raport de evaluare prezintă analiza performanței în managementul de implementare PODCA pentru perioada 2008-2014 și furnizează AM PODCA informații cu privire la eficacitatea intervențiilor și efectelor acestora.

  Raportul include o descriere a metodologiei aplicate, analize detaliate pentru fiecare întrebare de evaluare, o sinteză a studiilor de evaluare PODCA realizate în perioada 2008-2013 cu evidențierea exemplelor de bună practică și a obstacolelor/limitărilor în implementarea Programului și prezintă principalele constatări, concluzii și recomandări de îmbunătățire a implementării PODCA în anul 2015, dar și pentru perioada de programare 2014-2020.


Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării