EVALUAREA PLANULUI DE COMUNICARE PENTRU POS MEDIU • Program operațional
  POSM
 • Cod SMIS
  38435
 • Anul elaborării
  2012
 • Beneficiar
  Autoritatea de Management pentru Programul OperaŃional POS Mediu - DirecŃia de AsistenŃă Tehnică
 • Buget
  470.708,95 lei fără TVA
 • Descriere

  Aceasta evaluare de tip tematic a Planului de Comunicare (PC) pentru Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (POS Mediu) s-a desfășurat în perioada 1 iulie 2011 – 28 Februarie 2012 (8 luni) și a acoperit analiza activităților de informare și publicitate de la lansarea programului 2007 (și aprobarea de către Comisie în 4 Iunie 2008) până la data de 1 septembrie 2011.


Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării