Studiu privind comunicarea in domeniul instrumentelor structurale la nivel local si regional – regiunile de dezvoltare Nord-Est si Sud-Est • Program operațional
  POAT
 • Cod SMIS
  5086
 • Anul elaborării
  2013
 • Beneficiar
  Ministerul Fondurilor Europene
 • Descriere

  Titlul proiectului: Facilitatea de Asistenţă Tehnică
  Cod SMIS: 5086
  Axa prioritară: 1: Sprijin pentru implementarea Instrumentelor Structurale şi coordonarea programelor
  Domeniu major de intervenţie: 1.1. Sprijin pentru managementul şi implementarea Instrumentelor Structurale
  Contract/Decizie de finanţare (CTRF/DF): DF 1.1.012/30.04.2009
  Valoarea eligibilă conform contractului/deciziei de finanțare/actelor adiționale:
  16.141.122,00 lei
  Valoarea eligibilă pe care s-a finalizat proiectul:
  13.071.266,92 lei (reprezentând valoarea totală eligibilă a Cererilor de rambursare de la nr.1 la nr.18).
  Data începerii implementării proiectului: 01 martie 2009
  Data finalizării implementării proiectului: 31 decembrie 2015.

   

  Studiu privind comunicarea


Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării