Întocmire caiet de sarcini tip pentru realizarea de proiecte având ca obiect organizarea unor campanii de conştientizare 5086 • Program operațional
  POAT
 • Cod SMIS
  5086
 • Anul elaborării
  2012
 • Beneficiar
  Ministerul Fondurilor Europene
 • Descriere

  Titlul proiectului: Facilitatea de Asistenţă Tehnică Cod SMIS: 5086 Axa prioritară: 1: Sprijin pentru implementarea Instrumentelor Structurale şi coordonarea programelor Domeniu major de intervenţie: 1.1. Sprijin pentru managementul şi implementarea Instrumentelor Structurale

  Contract/Decizie de finanţare (CTRF/DF): DF 1.1.012/30.04.2009

  Valoarea eligibilă conform contractului/deciziei de finanțare/actelor adiționale: 16.141.122,00 lei

  Valoarea eligibilă pe care s-a finalizat proiectul: 13.071.266,92 lei (reprezentând valoarea totală eligibilă a Cererilor de rambursare de la nr.1 la nr.18).

  Data începerii implementării proiectului: 01 martie 2009

  Data finalizării implementării proiectului: 31 decembrie 2015.

   

  Caiet de sarcini Contract subsecvent - Campanii de constientizare


Căutare - Studii şi analize


Cuvinte cheie

Program operațional

Anul elaborării