Fișele indicatorilor POCU

4S1. Tineri NEETs șomeri cu vârsta cuprinsă între 16 -24 ani care beneficiază de sprijin
CR01. Participanți șomeri care participă la intervenția sprijinită de ILMT până la finalizarea sa
CR02. Participanți șomeri care, la încetarea calității de participant, primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu
CR03. Participanții șomeri care urmează un program de educație/formare, care sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv ca independenți, la încetarea calității de participant
CR04. Participanți șomeri de lungă durată care participă la intervenția prijinită de ILMT până la finalizarea sa
CR05. Participanții șomeri de lungă durată care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant
CR06. Participanții șomeri de lungă durată care obțin o calificare, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant
CR07. Participanții inactivi care nu urmează studii sau cursuri de formare, care participă la intervenția sprijinită de ILMT până la finalizarea sa
CR08. Participanții inactivi care nu urmează studii sau cursuri de formare și care primesc o ofertă de muncă, de participare la un program de educație continuă, ucenicie sau de stagiu la încetarea calității de participant
CR09. Participanții inactivi care nu urmează un program de educație sau de formare, care, la încetarea calității de participant, urmează un program de educație/formare, sunt în curs de a obține o calificare sau care au un loc de muncă, inclusiv ca activitate independentă
CR10. Participanți care participă la programe de educație continuă, de formare în vederea obținerii unei diplome, de ucenicie sau de stagiu în termen de șase luni de la încetarea calității de participant
CR11. Persoanele care obțin un loc de muncă în termen de șase luni de la încetarea calității de participant
CR12. Persoanele care încep o activitate independentă în termen de șase luni de la încetarea calității de participant

4S6. Persoane care, la încetarea calității de participant, dobândesc o calificare
4S8. Persoane care beneficiază de sprijin
4S9. Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de șomeri & inactivi/ persoane angajate la 6 luni după terminarea sprijinului
4S10. IMM-uri create și funcționale, la 6 luni după terminarea sprijinului
4S11. Persoane care beneficiază de sprijin
4S12. Microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin
4S13. Întreprinderi care au introdus sisteme, instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane/ condiții de lucru îmbunătățite
4S14. Persoane certificate/ care și-au îmbunătățit nivelul de calificare urmare a sprijinului primit
4S15. Persoane care au dobândit un loc de muncă în urma sprijinului
4S16. Persoane care beneficiază de sprijin
4S17. Întreprinderi sprijinite
4S18. Structuri SPO care implementează rezultatele studiilor/ analizelor/ prognozelor privind nevoile pieței muncii
4S19. Angajați ai SPO care au absolvit cursurile de formare cu certificat de absolvire/ care au participat la schimburi de bune practici până la finalizarea lor
4S20. Structuri SPO care au înregistrat creștere în ocuparea persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă urmare a sprijinului primit
4S21. Servicii nou introduse urmare a proiectelor implementate
4S22. Angajatori care utilizează serviciile SPO
4S24. Număr de locuri de muncă vacante introduse în portalul on-line de locuri de muncă
4S25. Grad de satisfacție al clienților (angajatori și persoane în căutarea unui loc de muncă) cu serviciile oferite prin proiectele care implică SPO
4S27. Angajați ai SPO care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici
4S29. Studii/ analize/ prognoze privind nevoile pieței muncii
4S30. Proiecte care vizează implementarea de noi servicii și măsuri
4S32. Proiecte care vizează parteneriate cu angajatorii
4S34. Persoane care dobândesc o calificare/ care și-au validat competențele în sectoarele economice/ domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/ SNCDI la încetarea calității de participant
4S35. Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă la 6 luni după finalizarea sprijinului
4S36. Angajați care beneficiază de programe de formare
4S144. Locuri de muncă create și existente urmare a sprijinului primit de IMM-uri, la 6 luni după terminarea sprijinului
4S145. Structuri SPO care implementează instrumente/ sisteme/ proceduri/ servicii/ mecanisme etc. standard privind nevoile pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă/ monitorizarea serviciilor furnizate
4S150 (4S23). Baza de date integrată la nivel național, pentru înregistrarea și monitorizarea inclusiv a situației tinerilor NEETs, șomerilor de lungă durată, grupurilor vulnerabile, funcțională
4S151 (4S26). Proiecte care vizează baza de date cu tineri NEETs, șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile
4S152 (4S28). Instrumente / sisteme / proceduri/ servicii / mecanisme etc. privind corelarea cererii cu oferta de forță de muncă/ monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO
4S153 (4S31). Proiecte derulate în parteneriat cu alte entități de pe piața muncii sau din domeniul social în vederea stabilirii unor mecanisme de colaborare pe plan local
4S154 (4S33). Evaluări ale proceselor, măsurilor și structurilor la nivel județean și național pe baza datelor interne
4S201 (4S7). Persoane care primesc un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă

4S42. Persoane care aparțin grupurilor vulnerabile care depășesc situația de vulnerabilitate urmare a sprijinului primit
4S47. Persoane care aparţin grupurilor vulnerabile care beneficiază de servicii integrate
4S51. Persoane cu trimitere la specialist după ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce
4S52. Copii și tineri sprijiniți prin FSE care beneficiază de servicii comunitare (sociale, medicale, socio-profesionale etc.) după părăsirea instituțiilor de tip rezidențial
4S53. Asistenți maternali care rămân în sistem
4S54. Vârstnici și persoane cu dizabilități sprijiniți prin FSE care beneficiază de servicii comunitare (sociale, medicale, socio-profesionale etc.) după părăsirea instituțiilor de tip rezidențial
4S59. Persoane anterior instituționalizate care beneficiază de servicii comunitare
4S60. Asistenți maternali care beneficiază de sprijin
4S61. Entități de economie socială care funcționează la 6 luni după terminarea sprijinului
4S62. Entități de economie socială înființate ca urmare a sprijinului primit
4S63. Entități de economie socială sprijinite
4S155. Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant
4S156. Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate, are au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant
4S157. Servicii funcționale oferite la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială
4S158. Persoane din comunitățile dezavantajate care obțin certificare ca urmare a sprijinului primit
4S159. Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care depășesc situația de vulnerabilitate la 6 luni de la încetarea sprijinului (conform definiției AROPE)
4S160. Persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate care beneficiază de servicii integrate
4S161. Servicii la nivelul comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin
4S162. Comunități marginalizate aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială care beneficiază de sprijin
4S163. Persoane care beneficiază de instruire/ programe de certificare competențe
4S202. Persoane care și-au îmbunătățit nivelul de calificare/ certificare urmare a sprijinului primit
4S203. Servicii comunitare funcționale
4S204. Instrumente/ proceduri/ mecanisme etc. validate și utilizate în furnizarea serviciilor
4S205. Persoane care beneficiază de formare/ schimb de bune practici etc.
4S206. Servicii comunitare care beneficiază de sprijin
4S207. Instrumente/ proceduri/ mecanisme etc.
4S208. Persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc.
4S211. Copii și tineri sprijiniți prin FSE care beneficiază de servicii comunitare (sociale, medicale, socio-profesionale etc.)
4S212. Vârstnici și persoane cu dizabilități sprijiniți prin FSE care beneficiază de servicii comunitare (sociale, medicale, socio-profesionale etc.)
4S213. Persoane care beneficiază de servicii comunitare

4S76. Cadru curricular național la nivel de educație timpurie implementat
4S78. Rata de cuprindere a elevilor din învățământul gimnazial (11-14 ani) sprijiniți din FSE
4S82. Copii/ tineri/ adulți care au finalizat programe de tip a doua șansă, urmare a sprijinului primit
4S101. Entități din învățământul terțiar sprijinite pentru dezvoltarea/ implementarea de sisteme de calificare pe mai multe niveluri.
4S102. Sistem de calificare multi-nivelar dezvoltat
4S103. Sistem național de asigurare/ evaluare externă a calității dezvoltat/ actualizat
4S104. Studii/ analize elaborate
4S105. Oferte educaționale
4S106. Personal didactic care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici etc.
4S107. Persoane (elevi/ ucenici) certificați urmare a sprijinului acordat
4S108. Persoane (elevi/ ucenici) din care Roma/ din mediul rural care își găsesc un loc de muncă urmare a sprijinului primit, din care: elevi/ Ucenici
4S109. Persoane (elevi/ ucenici) din care Roma/ din mediul rural care urmează studii/ cursuri de formare la încetarea calității de participant
4S110. Persoane certificate urmare a sprijinului acordat
4S111. Persoane care își găsesc un loc de muncă urmare a sprijinului primit
4S112. Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
4S113. Persoane (elevi/ ucenici) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP
4S114. Angajați care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competențe)
4S115. Cursanți/ studenți care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant
4S116. Cursanți/ Studenți/ Cercetători etc., care își găsesc un loc de muncă, la încetarea calității de participant
4S117. Cursanți / Studenți/cercetători etc., care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
4S118. Studenți etc., care au obținut titlul științific de doctor urmare a sprijinului primit
4S119. Cercetători care au finalizat programe post-doctorale ca urmare a sprijinului primit
4S120. Persoane (elevi/ ucenici) certificate la încetarea calității de participant
4S121. Persoane (elevi/ ucenici) care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant
4S122. Persoane (elevi/ ucenici) care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
4S123. Persoane certificate urmare a sprijinului primit
4S124. Mecanisme validate/ implementate
4S125. Calificări/curricula validate
4S126. Centre comunitare de LLL funcționale
4S127. Programe validate/ autorizate /implementate
4S128. Entități care derulează programe de formare, ca urmare a sprijinului primit
4S129. Persoane (cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru tranziția de la școală la viața activă
4S130. Persoane (studenți doctorat/ cercetători post-doctorat) care beneficiază de sprijin prin programe doctorat/post-doctorat
4S131. Persoane care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație/FP
4S132. Persoane care beneficiază de sprijin pentru formare/schimb de bune practici
4S133. Mecanisme dezvoltate
4S134. Calificări/ curricula dezvoltată(e)/ actualizate
4S135. Programe nou create/sprijinite
4S70. Tineri NEETs șomeri care au finalizat un program de a doua șansă
4S71. Tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 24 ani, care beneficiază de măsuri de reîntoarcere în educație în programe de tip a doua șansă
4S72. Rata de cuprindere a copiilor de vârsta educației ante-preșcolare (0-2 ani) sprijiniți prin FSE
4S73. Rata de cuprindere a copiilor de vârsta educației preșcolare (3-5 ani) sprijiniți prin FSE
4S74. Sistem de asigurare a calității la nivel de educație timpurie funcțional
4S75. Cadru instituțional la nivel de educație timpurie implementat
4S77. Rata de cuprindere a elevilor din învățământul primar (6-10 ani) sprijiniți din FSE
4S79. Rata de cuprindere a elevilor din învățământul secundar superior (14-16 ani) sprijiniți din FSE
4S80. Rata de abandon a elevilor din învățământul primar și gimnazial (6-14 ani) sprijiniți din FSE
4S81. Rata de abandon a elevilor din învățământul secundar superior (14-16 ani) sprijiniți din FSE
4S83. Copii/ tineri/ adulți care obțin o calificare la finalizarea programelor de tip a doua șansă
4S84. Oferte educaționale validate
4S86. Personal didactic/ personal de sprijin care și-a îmbunătățit nivelul de competențe/ certificat
4S87. Persoane (copii) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (EICP)
4S88. Sistem de asigurare a calității la nivel de educație timpurie elaborat
4S89. Cadru instituțional la nivel de educație timpurie elaborat
4S90. Cadru curricular național la nivel de educație timpurie elaborat
4S91. Persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (învățământul primar și secundar)
4S92. Tineri/ adulți care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație (reîntoarcerea la sistemul formal de educație și formare)
4S93. Ofertă educațională
4S94. Personal didactic/ personal de sprijin care beneficiază de programe de formare/ schimb de bune practici etc
4S95. Persoane (elevi/ cursanți, studenți) certificate ca urmare a sprijinului acordat
4S96. Entități din învățământul terțiar care implementează sistemul multi-nivelar de calificare
4S97. Studii/ analize utilizate
4S98. Personal didactic certificat urmare a sprijinului primit
4S99. Oferte educaționale validate/ autorizate/ implementate
4S100. Persoane (elevi/ cursanți, studenți) care beneficiază de sprijin pentru participare la învățământul terțiar
4S149. Tineri NEETs șomeri care obțin o calificare urmare a sprijinului acordat

CO01. Șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung
CO02. Șomeri pe termen lung
CO03. Persoane inactive
CO04. Persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare
CO05. Angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă
CO06. Persoane cu vârsta sub 25 de ani
CO07. Persoane cu vârsta peste 54 de ani
CO08. Participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare
CO09. Persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)
CO10. Persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)
CO11. Persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8)
CO12. Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate
CO13. Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate, cu copii aflați în întreținere
CO14. Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copii aflați în întreținere
CO15. Migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)
CO16. Participanți cu handicap
CO17. Alte persoane defavorizate
CO18. Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă
CO19. Persoane din zonele rurale
CO20. Numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale
CO21. Numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă
CO22. Numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local
CO23. Numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială)
CR01. Persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant
CR02. Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
CR03. Persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant
CR04. Persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant
CR05. Persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/ formare, în dobândirea unei calificări, care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant
CR06. Persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant
CR07. Persoane a căror situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit în termen de șase luni de la încetarea calității de participant
CR09. Persoane defavorizate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant