Ministerul Fondurilor Europene (MFE), cu sediul în București, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, intrarea B, sector 1, CP 011171, vă invită să participaţi la procedura având ca obiect: Servicii de închiriere a unui imobil/spațiu de birouri necesar desfășurării activității Ministerului Fondurilor Europene.

Criteriul de atribuire: Pentru stabilirea ofertei câștigătoare, criteriul de atribuire aplicat este Cel mai bun raport calitate-preț: Oferta financiară - Prețul ofertei – 30 puncte şi Oferta tehnică - caracteristici tehnice generale – 70 puncte.

Documentație de atribuire.

Răspuns solicitare clarificări 1

Răspuns solicitare clarificări 2

Data limită de depunere a ofertelor este 23.10.2018, ora 10 la sediul Ministerului Fondurilor Europene - Registratura Generală, Bd. Ion Mihalache, nr. 15-17, intrarea B, sectorul 1, București.