Stadiul alocări la nivelul POC

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții care răspund nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în  cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și în Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC), și sprijină IMM-urile în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID-19 și ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei. Aceste intervenții orizontale în economie și societate generează creștere și sustenabilitate și vizează dezvoltarea competitivității economiei românești.
Alăturarea celor doi vectori – CDI și TIC – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și de contribuirea acestora la îndeplinirea obiectivelor de specializare inteligentă și promovarea de noi oportunități de creștere, în special într‐un număr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României.
POC finanțează dezvoltarea următoarelor domenii de specializare inteligentă identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020:

 • bioeconomie;
 • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate;
 • energie, mediu și schimbări climatice;
 • eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Pe parcursul perioadei de programare 2014 – 2020, POC beneficiază de o finanțare de 2.379.787.234 euro FEDR.

Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării ale PO Competitivitate le continuă pe cele începute în perioada 2007‐2013, ale căror rezultate deja încep să devină vizibile, dar sunt mai mult orientate către implicarea sectorului privat în activități de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați, orientarea către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere a cercetării românești pe plan internațional. Proiecte majore, precum Extreme Light Infrastructure ‐ Nuclear Physics (ELI‐NP) sau Centrul Internațional de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu‐Deltă‐Mare (DANUBIUS – RI) sunt de asemenea finanțate prin PO Competitivitate.

România, ca și celelalte state membre ale UE, a fost afectată de criza economică generată de  pandemia COVID‐19. Criza economică afectează activitatea întreprinderilor și în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), acestea confruntându-se cu un deficit brusc de lichidități sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.
Pentru  întreprinderile care au fost afectate de criza COVID 19, s-a alocat în cadrul AP3 suma de 550 milioane euro din facilitatea de finanțare REACT – EU - FEDR.
În vederea sprijinirii ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, s-a alocat în cadrul AP 4  suma de 550 mil. euro din facilitatea de finanțare REACT – EU (FEDR) pentru acţiunile:

 • 4.1.1 - Investiții în activități productive;
 • 4.1.2 - Sprijin pentru capital de lucru;
 • 4.2.1 - Sprijin pentru procesul educațional on-line.
 • Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 2.379.787.234 EUR, repartizată după cum urmează:
 • EUR 1 466 344 091,45 (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate);
 • EUR 363 443 142,55  (FEDR — Regiuni mai dezvoltate);
 • EUR 550.000.000,00 (FEDR  REACT – EU) – la nivel național.

 

Documente program:

docxProgramul Operațional Competitivitate aprobat prin decizia CE - C(2021)6797 - 16.09.2021

pdfProgramul Operațional Competitivitate actualizat la data de 28.10.2020

docxProgramul Operațional Competitivitate actualizat la data de 22.09.2020

pdfProgramul Operațional Competitivitate actualizat la data de 29.06.2020

pdfDecizia C(2018) 8851 din 12.12.2018 privind modificarea POC 2014-2020.

pdfProgramul Operaţional Competitivitate - aprobat prin Decizia C(2018) 8851

pdfDecizia C(2017) 8200 (final) din 30.11.2017 privind modificarea POC 2014-2020.

pdfProgramul Operaţional Competitivitate - aprobat prin Decizia CE C(2014)10233-19.12.2014/versiunea iulie 2016

pdfSinteza POC

docxProgramul Operaţional Competitivitate - word

zipAnexe

docEvaluare ex-ante - word

În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POC au fost stabilite 2 Axe Prioritare.

Normal 0 21 false false false RO X-NONE X-NONE

Programul Operațional Competitivitate (POC) susține investiții care răspund nevoilor și provocărilor legate de nivelul redus al competitivității economice, în  cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) și în Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC), și sprijină IMM-urile în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID-19 și ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei. Aceste intervenții orizontale în economie și societate generează creștere și sustenabilitate și vizează dezvoltarea competitivității economiei românești.

Alăturarea celor doi vectori – CDI și TIC – în cadrul aceluiași program operațional este justificată strategic de rolul multiplicator al acestor domenii și de contribuirea acestora la îndeplinirea obiectivelor de specializare inteligentă și promovarea de noi oportunități de creștere, în special într‐un număr limitat de domenii prioritare concentrate pe avantajele comparative ale României.

POC finanțează dezvoltarea următoarelor domenii de specializare inteligentă identificate în cadrul Strategiei Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020:

 • bioeconomie;
 • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate;
 • energie, mediu și schimbări climatice;
 • eco-nano-tehnologii și materiale avansate.

Pe parcursul perioadei de programare 2014 – 2020, POC beneficiază de o finanțare de 2.379.787.234 euro FEDR.

Investițiile dedicate consolidării cercetării, dezvoltării tehnologice și a inovării ale PO Competitivitate le continuă pe cele începute în perioada 2007‐2013, ale căror rezultate deja încep să devină vizibile, dar sunt mai mult orientate către implicarea sectorului privat în activități de CDI, stimularea parteneriatelor între sistemul public de cercetare și actorii privați, orientarea către piață și transferul tehnologic și o mai mare expunere a cercetării românești pe plan internațional. Proiecte majore, precum Extreme Light Infrastructure ‐ Nuclear Physics (ELI‐NP) sau Centrul Internațional de Studii Avansate privind Sistemele Fluviu‐Deltă‐Mare (DANUBIUS – RI) sunt de asemenea finanțate prin PO Competitivitate.

România, ca și celelalte state membre ale UE, a fost afectată de criza economică generată de  pandemia COVID‐19. Criza economică afectează activitatea întreprinderilor și în special a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), acestea confruntându-se cu un deficit brusc de lichidități sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților.

Pentru  întreprinderile care au fost afectate de criza COVID 19, s-a alocat în cadrul AP3 suma de 550 milioane euro din facilitatea de finanțare REACT – EU - FEDR.

În vederea sprijinirii ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, s-a alocat în cadrul AP 4  suma de 550 mil. euro din facilitatea de finanțare REACT – EU (FEDR) pentru acţiunile:

·       4.1.1 - Investiții în activități productive;

·       4.1.2 - Sprijin pentru capital de lucru;

·       4.2.1 - Sprijin pentru procesul educațional on-line.

Pachetul financiar total pentru programul operațional este stabilit la suma de 2.379.787.234 EUR, repartizată după cum urmează:

 • EUR 1 466 344 091,45 (FEDR — Regiuni mai puțin dezvoltate);
 • EUR 363 443 142,55  (FEDR — Regiuni mai dezvoltate);
 • EUR 550.000.000,00 (FEDR  REACT – EU) – la nivel național.

Axe@Finanțare

Apeluri deschise

 • Axa 1

 • Axa 2

Calendar@lansări

Calendar orientativ lansări


Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Competitivitate 

Calendar lansări 2017

Calendar lansări - Apeluri care se estimează a fi lansate până la 30 iunie 2018

Calendarul lansărilor de apeluri POC – august 2019

Calendarul lansărilor de apeluri POC – ianuarie 2020

Calendarul lansărilor de apeluri PO Competitivitate 2014 – 2020 – martie 2020

 

Implementare@program

 • Ghidul beneficiarului

 • Monitorizare

Rezultate@implementare

 • RAI

 • Materiale informative

 • Evaluare

 • Alte documente

Contacte@AM POC

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE


Adresa: Str. Mendeleev, nr. 36-38, Sector 1, București
Director general – Ancuța Doina POPA
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Telefon: +4 0372 614 401

 

ORGANISME INTERMEDIARE

 

POC - Axa prioritara 1

Organismul Intermediar pentru Cercetare ( https://www.poc.research.gov.ro/ro/articol/4179/organism-intermediar-pentru-cercetare ) (Direcţia Generală Organism Intermediar pentru Cercetare Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucureşti, România; Telefon secretariat: +4021 303.41.99,  Interior: 300, Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Director general: Claudia ŞTEFĂNESCU; Telefon: +4021 303.41.70


POC - Axa prioritara 2

Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (https://oipsi.gov.ro/contact/) din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României (Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Cod 050706, Bucureşti, România)

Director general: Ana-Maria BUȘONIU;

Telefon secretariat: 021.311.41.12, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.