Alocarea financiară POCU

Programul Operațional Capital Uman (PO CU) stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind, totodată, la atingerea obiectivului general al Acordului de Parteneriat (AP 2014‐2020) ‐ implicit al Fondurilor Europene Structurale și de Investiții din România, şi anume, de a reduce disparităţile de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE.

Documente program:

Angajament de implementare a politicilor antifrauda: POCU

Axe@Finanțare

Apeluri deschise


 • Axa 1

 • Axa 2

 • Axa 3

 • Axa 4

 • Axa 5

 • Axa 6

 • Axa 7

Calendar@lansări

Calendar orientativ lansări


Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman publică Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii doi ani.

Planificarea lansărilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esențial pentru asigurarea premiselor implementării performante a unui program operațional. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a stabilit un set minim de principii care să stea la baza planificării intervențiilor sprijinite prin Programul Operațional Capital Uman pentru întreaga perioadă de programare.

Perspectiva din care sunt definite principiile de alocare urmărește atingerea obiectivelor şi a țintelor programului la dimensiunea şi la termenele planificate, corelarea cu strategiile naționale relevante, precum și abordarea integrată pentru asigurarea complementarității și a valorificării sinergiilor între intervențiile care vor fi finanțate din diferitele fonduri ESI.

Calendarul lansărilor de apeluri POCU – actualizat ianuarie 2020

Calendarul lansărilor de apeluri POCU – actualizare august 2019

Calendar lansări POCU 2016 - actualizare martie 2016

Calendar lansări POCU 2017 - actualizare decembrie 2016 

Calendar lansări POCU 2017 - actualizare ianuarie 2018

Implementare@program

 • Implementare proiecte

 • Tutoriale POCU

 • Plăți beneficiari

 • Situație contractare-plată

Rezultate@implementare

 • Monitorizare program

 • Rapoarte anuale de implementare

 • Evaluare

Anunțuri@program

Toate anunțurile

Titlu anunț Data anunț
isPOCU lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1079/3/13/ OS 3.1, 3.2, 3.3 – „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”2022-09-28
isPOCU lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1078/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile2022-09-28
isPOCU: lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1079/3/13/ OS 3.1, 3.2, 3.3 – „Stimularea mobilității și subvenționarea locurilor de muncă pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie Romă, persoane din mediul rural”2022-09-26
isPOCU: lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/1078/2/1/Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile2022-09-26
isAM POCU lansează apelul non-competitiv „Măsuri pentru tinerii NEET II- Subvenționarea locurilor de muncă”2022-09-20

Contacte@AM/OI POCU

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Adresă: Str. Mendeleev nr.34, Sector 1, Bucureşti.

Director general - Dl. Vladimir Rovințescu

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon: 0372 614 459, 0372 614 458

Fax: 0372 614 461

Vă rugăm să utilizați adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau platforma HELPDESK (instrucțiuni utilizare Helpdesk).

 

ORGANISME INTERMEDIARE

Organismul Intermediar Regional Nord-Est

Adresă: Bulevardul Republicii nr. 12, Piatra Neamţ, cod poştal 610005, Jud. Neamţ
Tel: (+40 233) 231 950, 0233/23.19.56, 0233/23.19.57
Fax: (+40 233) 231 950, 0233/23.19.56, 0233/23.19.57
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.fsenordest.ro

Organismul Intermediar Regional Sud-Est

Adresă: Str. Industriei, nr. 17, cod poştal 810391, Jud. Brăila
Tel: (+40 239) 613 301, (+40 239) 610 749
Fax: (+40 239) 613 301
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.fsesudest.ro

 

Organismul Intermediar Regional Sud Muntenia

Adresă: Str. Portului nr. 2A, Călăraşi, Jud. Călăraşi
Tel: (+40 242) 314 048, (+40 242) 314 042
Fax: (+40 242) 314 431
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.fsesudmuntenia.ro

Organismul Intermediar Regional Sud-Vest Oltenia

Adresă: Str. Traian Demetrescu nr. 14, Craiova, Jud. Dolj
Tel: (+40 351) 442 203
Fax: (+40 351) 442 202
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.oirsvfse.ro

Organismul Intermediar Regional Vest

Adresă: Bd. Mihai Viteazu nr. 30B, Timisoara, cod poştal 300222, Jud. Timiş
Tel: (+40 256) 293 686
Fax: (+40 256) 293 680/ 0256 499 755
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.oirposdru-vest.ro

Organismul Intermediar Regional Nord-Vest

Adresă: Bulevardul 21 Decembrie 1989, Nr. 58, etaj II, Cluj Napoca, Jud. Cluj
Tel: (+40 264) 402594, (+40 264) 403 054, (+40 264) 402 592, (+40 264) 530 191, (+40 264) 402 593
Fax: (+40 264) 402 591, (+40 264) 530 191, (+40 264) 402 592
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.runv.ro

Organismul Intermediar Regional Centru

Adresă: Str. Nicolae Titulescu nr. 10D, Alba Iulia, cod poştal 510096, Jud. Alba Iulia
Tel: (+40 0358) 401 656
Fax: (+40 0358) 401 655
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.oirposdrucentru.ro

Organismul Intermediar Regional Bucureşti-Ilfov

Adresă: B-dul Carol I nr. 34-36, etaj 7, sector 2, Bucureşti
Tel: (+40 21) 319 12 80; (+40 21) 319 12 81
Fax: (+40 021) 313 42 43
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.oiposdrubi.ro

Organism Intermediar Ministerul Educaţiei Naţionale

Adresă: Str. Ştirbei Vodă nr. 39, Sector 1, Bucureşti
Tel: 0374 908 076, 0745 341 458
Fax: 021 313 29 43
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.posdru.edu.ro

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic

Adresă: Str. Spiru Haret, Nr. 10-12, Sector 1, Bucureşti,
Tel: (+40 21) 311 11 62; (+40 21) 312 11 61
Fax: (+40 021) 312 54 98
E-mail: cndiptoiposdru@tvet. ro
Website: www.tvet.ro

Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă

Adresă: Str. Avalanşei nr. 20-22, Sector 4, Bucureşti
Tel: (+40 21) 311 07 36
Fax: (+40 37) 810 77 66
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Website: www.fse.anofm.ro