Referitor la solicitările de clarificare depuse cu privire la selecția unui partener pentru proiectul Centrului de Informare Fonduri ESI, precizăm că toate condițiile precizate în Anexa 2 - Condițiile generale de conformitate și condițiile specifice sunt obligatorii, inclusiv cele care se referă la spațiul pus la dispoziție, respectiv: ”în fiecare reședință de județ, spațiu de minim 20 mp cu acces facil (direct) pentru public, cu rampe de acces pentru persoanele cu dizabilități, care să fie pus la dispoziție cu titlu gratuit în cadrul proiectului”.