Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a fost reînființat ca minister de sine stătător prin Ordonanța 1/31.01.2018 pentru aprobarea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.

Ministerul este autoritate de coordonare în România pentru fondurile europene, fie că ne referim la fondurile europene structurale și de investiții 2014-2020 (fondurile ESI: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime), la instrumente structurale 2007-2013, sau la mecanismele financiare aferente Spaţiului Economic European şi norvegian. În această calitate, instituția îndeplineşte rolul de punct de contact al Comisiei Europene pentru fondurile ESI, asigură relaţia cu Comisia Europeană şi coordonarea autorităţilor şi organismelor cu rol în gestionarea fondurilor, coordonează elaborarea şi modificarea programelor operaţionale, monitorizează stadiul implementării programelor și coordonează evaluarea implementării fondurilor, coordonează comunicarea fondurilor ESI în România.

De asemenea, MFE îndeplinește rolul de autoritate de management pentru următoarele programe operaționale finanțate din Politica de Coeziune 2014-2020: Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Programul Operațional Competitivitate (POC), Programul Operațional Capital Uman (POCU), Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT). În acest sens, pregătește și lansează apeluri finanțate din aceste programe, selectează și contractează proiecte, monitorizează implementarea lor, rambursează beneficiarilor cheltuielile efectuate în cadrul acestora, transmite Autorității de Certificare din Ministerul Finanțelor Publice declarații de chetuieli care stau la baza cererilor de rambursare înaintate Comisiei Europene.

Doamna Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, a preluat domeniul fondurilor europene de la vicepremierul Paul Stănescu în cadrul unei ceremonii care a avut loc ieri, 1 februarie, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.