Șomerii și persoanele aflate în pericol de concediere sau în căutarea unui loc de muncă, precum și angajatorii vor beneficia de servicii personalizate, la standarde europene, oferite de 2.000 angajați ai serviciilor publice de ocupare mai bine pregătiți, prin intermediul unor proiecte finanțate din fonduri europene.

Construirea unui serviciu de ocupare puternic, capabil să performeze la standarde europene, să promoveze și să asigure dreptul la integrare socială și profesională a persoanelor vulnerabile asigură respectarea principiilor esențiale care vizează egalitatea de șanse și accesul la piața muncii, din recent adoptatul Pilon European al Drepturilor Sociale. Am speranța că profesioniștii din serviciul public de ocupare sunt conștienți de rolul esențial pe care îl au în viața celor vulnerabili și am încredere că procesul de consolidare a agențiilor pentru ocuparea forței de muncă va da roade imediat” a declarat Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene.

Peste 118 milioane euro din Programul Operațional Capital Uman sunt la dispoziția Agenției Naționale și Agențiilor Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM și AJOFM), în calitate de servicii publice de ocupare (SPO), în parteneriat cu alte entități specializate, pentru asigurarea unui nivel adecvat de resurse umane, metodologice și informaționale, în scopul oferirii de servicii la standarde europene.

Sprijinul financiar din Fondul Social European se va concentra pe îmbunătățirea capacității SPO de a oferi consiliere individuală și orientare în carieră în special tinerilor NEETs, șomerilor de lungă durată și persoanelor din grupuri vulnerabile. Vor fi introduse la scară largă, la nivelul tuturor structurilor teritoriale ale serviciului public de ocupare, managementul de caz al persoanelor în căutarea unui loc de muncă și punerea lor în legătură directă cu angajatorii, dar și dezvoltarea serviciilor sociale oferite de SPO.

Proiectele vor urmări în principal formarea personalului serviciilor publice de ocupare pentru a oferi servicii flexibile, diversificate și adaptate beneficiarilor, precum și dezvoltarea/ consolidarea/integrarea de servicii de tip call centre și ghișee electronice pentru cetățeni. Mai mult, în cadrul proiectelor vor fi realizate baze de date și va fi obținută interoperabilitatea bazelor de date care includ angajatorii, instituțiile de învățământ și persoanele inactive, în căutarea unui loc de muncă.

Despre apelul de proiecte „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)”

Apelul este finanțat din Programul Operațional Capital Uman (POCU), Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, obiectivul tematic 8. Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă a Programului Operațional Capital Uman.

Cu un buget alocat de 118.294.486,10 euro (contribuția UE + contribuția națională), apelul este de tip non-competitiv și este deschis în MySMIS începând cu 16.03.2018 ora 10.00, până la 11.06.2018, ora 16.00.