Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), relansează apelul de proiecte „Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie romă, persoane din mediul rural”.
Prin acest apel se urmărește îmbunătățirea competențelor și integrarea pe piața muncii a persoanelor inactive, a șomerilor, cu precădere a celor de lungă durată, a cetățenilor aparținând minorităţii roma, a lucrătorilor vârstnici (55 - 64 ani) și a persoanelor din mediul rural, în special cele din agricultura de subzistență și semisubzistență.

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de coordonator al Inițiativei pentru Valea Jiului, deschide consultarea publică pentru identificarea de soluții și proiecte de revigorare a Văii Jiului.

Una dintre măsurile asumate prin Memorandum este realizarea unei consultări publice pentru identificarea unor soluții de revigorare a Văii Jiului și crearea cadrului partenerial cu societatea civilă pe această temă.

O delegație guvernamentală s-a întâlnit, ieri, la Ministerul Fondurilor Europene, cu reprezentanții Comisiei Europene pentru o analiză a portofoliului de proiecte ce vizează îmbunătățirea accesului cetățenilor la internet de mare viteză.

Au fost prezentate apelurile lansate de Ministerul Fondurilor Europene, care sprijină dezvoltarea serviciilor de internet de mare viteză, precum și condițiile prevăzute de ghidurile solicitantului pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor europene și accesul la internet al gospodăriilor din zonele vizate de aceste intervenții.

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU), a lansat în consultare publică ghidul solicitantului Stagii de practică pentru elevi.

Cu o alocare de 25,96 milioane euro, apelul va sprijini participarea elevilor din școlile postliceale și de maiștri la programele de învățare la locul de muncă.

Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POC, alături de OI pentru Promovarea Societății Informaționale din Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale - România au lansat Ghidul Solicitantului Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice, secțiunea E-SĂNĂTATE.

Cu un buget alocat de aprox. 140 mil. lei, apelul de proiecte va genera dezvoltarea unui sistem performant, prin utilizarea instrumentelor TIC în domeniul sănătății. Obiectivul final este creșterea calității și siguranței serviciilor de sănătate oferite pacienților.