Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a avut o întâlnire cu reprezentanții Coaliției Naționale pentru Modernizarea României (CNMR).

Tema principală a întâlnirii a constituit-o discutarea propunerilor formulate de CNMR pe marginea proiectului de modificare a Ordonanței de Urgență nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Asistență Tehnică (AM POAT), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, a semnat până în prezent contracte de finanțare pentru 63 proiecte, în valoare totală eligibilă de 241.257.989 euro, din care FEDR 204.488.331 euro, rata de contractare ajungând astfel la 81%.

Totodată, AM POAT a transmis Autorității de Certificare și Plată (ACP), din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, 8 declarații de cheltuieli, în valoare totală de 78.018.271 euro (din care FEDR 66.061.239 euro) reprezentând 26% din alocarea POAT.

Ministrul Fondurilor Europene, doamna Rovana Plumb și președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, au semnat, astăzi, la sediul MFE, contractul de finanțare aferent proiectului Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028, în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice – etapa a II-a.

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 7, Obiectivul specific 7.1.

Ministrul Fondurilor Europene, doamna Rovana Plumb, a prezentat, astăzi, situația la zi a fondurilor europene gestionate de MFE și MDRAP.

Regăsiți materialele prezentate aici.

De asemenea, înregistrarea integrală a conferinței de presă poate fi urmărită pe contul de Facebook al Ministerului Fondurilor Europene, aici.

Elevii din clasele IX-XI din licee profesionale vor fi stimulați să-și continue studiile cu burse acordate din fonduri europene.

80.132 elevi vor beneficia de sprijin pentru participarea la programe de educație și formare profesională, din care 20% de etnie roma și 20% din mediul rural.

Ieri, 24 iulie 2018, a avut loc, la sediul MFE, o intâlnire a ministrului Fondurilor Europene, doamna Rovana Plumb, cu reprezentanții operatorilor regionali din sectorul de apă și apă uzată.

Doamna Plumb a subliniat importanța dialogului instituțional cu beneficiarii de fonduri europene din domeniu, arătând ca a dorit această întâlnire pentru o analiză exactă a stadiului proiectelor din acest sector deosebit de important pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România.