Titlu anunț Program operațional Data publicării
isComitetul de Monitorizare POAT – 20 martie 2019 POAT 04.04.2019
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)” POCU 28.03.2019
isAnunt privind publicarea corrigendum-ului la Ghidul solicitantului aferent Obiectivului Specific 1.3 - ”Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală” și Obiectivului Specific 2.4 - ”Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi”. POIM 28.03.2019
isAutoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014–2020 publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Dezinstituționalizarea persoanelor adulte cu dizabilități - tranziția spre servicii sociale în comunitate”, AP 4/ PI 9.iv/ OS.4.15 POCU 27.03.2019
isAM POC anunţă modificarea ghidului Solicitantului aferent Acţiunii 2.3.1 – Consolidarea şi asigurarea interoperabilităţii sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental şi a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data – SECŢIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAŢĂ POC 22.03.2019
isAM POCU publică lista finala a cererilor de finantare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/485/3/14/ POCU 20.03.2019
isAnunţ privind publicarea spre consultare publică a Ghidului solicitantului pentru Obiectivul Specific 6.3. Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuințelor, din cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM) POIM 19.03.2019
isAnunţ privind publicarea spre consultare publică a Ghidului Solicitantului condiții specifice de accesare a fondurilor pentru Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes comunitar aprobate, Obiectivul Specific 4.1 „Creșterea gradului de protecție și conservare a biodiversității prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate” din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) POIM 19.03.2019
isAM POAT a revizuit „Ghidului beneficiarului privind implementarea tehnică şi financiară a proiectelor finanțate din POAT 2014-2020” POAT 15.03.2019
isAM POCU: solicitare de clarificări în cadrul apelului de proiecte POCU/483/4/1 POCU 14.03.2019
isPOCU: corrigendum la GS CS „Servicii sociale și socio-profesionale la nivelul comunității pentru copii și tineri” POCU 12.03.2019
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”. POCU 12.03.2019
isAM POCU publică lista intermediară a cererii de finanțare aprobată, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/446/6/22/Operațiune compozită OS. 6.2, 6.6 - EDUCAȚIE DE CALITATE ÎN CREȘE LA NIVEL NAȚIONAL. POCU 08.03.2019
isAM POCU: lista intermediară a proiectelor aprobate în cadrul apelului POCU/485/3/14/ Scheme naționale - programe de ucenicie și stagii pentru șomeri și persoane inactive, persoane de etnie roma, persoane din mediul rural POCU 06.03.2019
isAM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanţare aprobate, în etapa de evaluare tehnică și financiară, pentru apelul de proiecte POCU/468/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Sprijin pentru derularea programelor de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului colorectal - etapa I”. POCU 04.03.2019
isAM POCU publică corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului Condiții Specifice "Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă (SPO)" POCU 28.02.2019
isAM POAT 2014-2020 lansează o nouă versiune a GS CS de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020 POAT 28.02.2019
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/380/6/13/ - Sprijin pentru doctoranzi si cercetători post-doctorat. POCU 27.02.2019
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanțare aprobate pentru apelul de proiecte POCU/467/4/4/ Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor specifice - Servicii sociale pentru victimele violenței domestice. POCU 27.02.2019
isPOCU: Întrebări și răspunsuri privind implementarea proiectelor în cadrul schemelor de ajutor de minimis România Start-up Plus / Diaspora Start-up POCU 26.02.2019

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !