Titlu anunț Program operațional Data publicării
isRezultatul procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane POCU 28.12.2017
isRezultatul procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locală destinate comunităților marginalizate urbane POR 28.12.2017
isAM POCU va emite în ianuarie 2018 Corigendumul nr.4 la orientările generale POCU 28.12.2017
isS-a publicat lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul POCU/3/8/227 „România profesională - Resurse umane competitive” POCU 28.12.2017
isAM POCU lansează GS CS de accesare a fondurilor - MĂSURI DE EDUCAŢIE DE A DOUA ŞANSĂ PENTRU TINERII NEETS - AP 6/ PI 8.ii/ OS 6.1 POCU 28.12.2017
isAM POCU lansează GS CS - ”Sprijin pentru derularea programelor de depistare (screening), stadializare și acces la tratament al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatitice B/D și C- etapa I” POCU 28.12.2017
isPOC: Ghid în consultare publică aferent Axei prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2a, Obiectiv Specific OS 2.1, Acţiunea 2.1.1 POC 22.12.2017
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a GS Acțiunea: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD “Proiecte de investiții pentru instituții publice de CD/ universități” POC 22.12.2017
isAM POC anunţă lansarea spre consultare publică a GS Acţiunea 2.3.1- SECȚIUNEA E-GUVERNARE – EVENIMENTE DE VIAȚĂ POC 19.12.2017
isAM POCU publică lista finală a cererilor de finanţare aprobate pentru apelul POCU/91/4/8 „Îmbunătăţirea nivelului de competenţe al profesioniştilor din domeniul medical“ POCU 15.12.2017
isAM POCU publică Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice „Servicii sociale pentru persoanele fără adăpost” AP 4/PI 9.ii/OS 4.4 POCU 15.12.2017
isSituația actualizată a Planurilor de management ale ariilor naturale protejate ce au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial POIM 15.12.2017
isAM POCU lansează Ghidul Solicitantului Condiţii Specife „Îmbunătățirea nivelului de competențe profesionale și creșterea gradului de ocupare - pentru șomeri și persoane inactive“ POCU 15.12.2017
isDecizia priovind solutionarea contestatiei nr. 58437/26.10.2017 POIM 13.12.2017
isAM POCU anunţă că este în proces de schimbare a sediului POCU 13.12.2017
isAM POCU publică Ghidul Solicitantului pentru apelul „Sprijin pentru înființare de structuri de economie socială” AP 4/PI 9.v/OS 4.16 POCU 06.12.2017
isComunicat privind anularea apelului „România profesională - Întreprinderi competitive” AP 3/ PI 8.v/ OS 3.8 POCU 04.12.2017
isÎn consultare publică Ghidurile solicitantului pentru Obiectivele sprecifice 6.1 și 6.3 ale POIM POIM 29.11.2017
isAM POCU transmite solicitări de clarificare pentru apelul de proiecte POCU/90/6.13/6.14 „Stagii de practică elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii” POCU 28.11.2017
isAM POC lansează apelul Consolidarea şi asigurarea interoperabilității sistemelor IT dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente de viața POC 27.11.2017

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !