Solicitare clarificări în etapa conformităţii administrative şi a eligibilităţii pentru apelurile POCU 738 și 739 „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”  • Program operațional
    POCU

Data: 25.03.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 25 martie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificări de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor:

POCU/739 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială”- Regiune mai dezvoltată – București – Ilfov;

POCU/738 – „Prima cameră – Instrumente inovative pentru integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție specială” – Regiuni mai puțin dezvoltate.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare a conformității administrative și eligibilității.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !