Anunţ AM POCU solicitări de clarificări pentru apelurile de proiecte POCU/134/5/1/ şi POCU/137/5/1/  • Program operațional
    POCU

Data: 09.06.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că, începând cu data de 09 iunie 2017, vor primi prin sistemul informatic mySMIS 2014+ solicitări de clarificări de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelurilor de proiecte, finanțate în cadrul Obiectivului Specific 5.1

  • POCU/134/5/1/ Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori REGIUNE MAI DEZVOLTATA
  • POCU/137/5/1/Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori REGIUNI MAI PUTIN DEZVOLTATE

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termen de 3 zile lucrătoare, la solicitările primite, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări, atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !