AM POCU prelungește până la 23 iunie termenele de depunere pentru apelurile POCU aferente OS 4.1 și 4.2



  • Program operațional
    POCU

Data: 13.06.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU) publică ordinele privind prelungirea până la data de 23.06.2017, ora 16.00, a perioadei depunerii cererilor de finanțare în cadrul apelurilor aferente Obiectivelor Specifice 4.1 și 4.2, respectiv:

POCU/138/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni mai puțin dezvoltate;

POCU/139/4/1/Reducerea numărului de comunității marginalizate în care există populație aparținând minorității roma (acele comunitați în care populația aparținând minorității roma reprezintă minim 10% din totalul populației la nivelul comunității) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome - Regiuni dezvoltate;

POCU/140/4/2/Reducerea numărului de comunități marginalizate (non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin implementarea de măsuri integrate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate - Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !